اخرین مطالب بیانیه ها

شادباش سیزده بدر ۱۳۹۶

سیزده پاک
روز طبیعت «سیزده به در » برهمگان شادباد

سیزده‌به‌در، روز طبیعت، سیزدهمین روزِ فروردین ماه و از آیین های نوروزی است که ما ایرانیان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی به همراه دوستان و بستگان به دشت و صحرا و کنار جویبارها می رویم و چنین روزی را به شادی و پایکوبی برگزار می کنیم.
از بامداد روز سیزدهم فروردین ماه، سفره نوروزی را بر می چینیم، خوردنی ها، آجیل و شیرینی و میوه های باقی مانده در سفره نوروزی را با خود به طبیعت می بریم. سبزه های سفره نوروزی را به دشت و کنار چشمه و جویبار به آب روان می سپاریم. آرزو می کنیم تادر سال پیش روی، ایزد باران بر منابع آبی سرزمینمان برقصد تا چشمه ها بجوشند، دریاچه پرآب شوند و رودها روان گردند و طبیعت زیبای ایرانمان سبز بماند و اهریمن خشکسالی و بدی ها از ایرانمان رخت برکند.
شورای ملی ایران، از شما دعوت می کند تا پس از پایان مراسم پایکوبی سیزده به در، با توجه به نبود مدیریت درست در نهادهای حکومتی برای رسیدگی به طبیعت زیبای ایران، پیرامون خود را به نیت پاک کردن پلیدی، نفرت،‌ دزدی، اختلاس، فقر و ستم از کشورمان، پیرامون خود را از آلودگی و زباله های باقی مانده، پاک کنیم. #سیزده_پاک

پاینده ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد