نامه ها

نامه به رییس جمهوری امریکا

images

جناب رییس جمهور محترم ایالات متحده امریکا

مایل هستم توجه و نگرش شما را به نگرانی شهروندان آزادیخواه ایرانی که با مشکل های دو سویه که از یک جهت دیکتاتوری دینی جمهوری اسلامی برایشان پیش آورده و از سوی دیگر به دلیل محدودیت ورود دارندگان ویزا به آمریکا با مشکل های زیادی مواجه شده اند، جلب کنم

بازبینی برای تقویت سیاست ها و فرایندهای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا کاملا قابل درک است. با این حال، امید دارم که فرایند بازبینی امنیتی، شهروندان ایرانی که خود نخستین قربانیان حکومت تروریست پرور جمهوری اسلامی هستند و به ایالات متحده آمریکا پناه آورده اند، دوباره بار قربانی سویه این جریان نشوند

آنچه در طی چهار دهه گذشته بر مردم ایران گذشت قابل توصیف نیست، و این تراژدی به شکل مستند موجود است. بسیاری از سازمان های حقوق بشری، از جمله مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اسناد ۳۸ سال جنایات مرتکب شده توسط حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران در برابر هم میهنانم را به ثبت رسانده است. ده ها هزار شهروند ایرانی توسط این حکومت کشته و زندانی شده و میلیون ها ایرانی مجبور به ترک دیار و زندگی در تبعید شده اند

ایالات متحده آمریکا، در این سال ها که هم میهنانم که از وحشت دین سالاران آواره شدند، همواره سرزمین میهمان پذیر بوده است. افزون براین، مهاجران ایرانی توانستند سختی ها را پشت سرگذاشته و در کشور میزبان به سرعت در جایگاه شهروندانی قابل ستایش پایبند به ارزش های جهانشمول آن جامعه موفقیت های چشمگیری را به بار آورند. در بین نام آورهای جهان آزاد از جامعه فرهنگی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و متخصصین شبکه های فضایی و اینترنتی، جامعه پزشکان و مهندسان، نویسندگان، هنرمندان و هنرآفرینان و کارآفرینان همواره نام های ایرانیان می درخشد. برهمین اساس، حساب مردم ایران را از حکومت ظالم جمهوری اسلامی می بایست جدا کرد.

مبارزه با اسلام سیاسی «نه جنگ و نه سازش» است. تنها راه برون رفت از این بحران، پشتیبانی و تقویت کنشگران مدنی ایرانی است که در قلب خاورمیانه هستند. در همین راستا امیدوارم که ایالات متحده آمریکا، نقش محوری به همراه دولت های دمکراتیک دیگر، در پشتیبانی از ملت شجاع ایران برای دستیابی به آزادی و دادگری ایفا کنند.

براین باور هستیم که ایران سکولار دمکرات، ضامن برقراری صلح و ثبات در منطقه است که منفعت دو سویه برای جهان آزاد و ملت ایران است.

با سپاس

ریاست شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

رضا پهلوی