Uncategorized

رضا پهلوی از آتش نشانان آمریکا خواست از همتایان ایرانی شان پشتیبانی صنفی کنند

شاهزاده رضا پهلوی همزمان با اعلام خبر قطعی درگذشت هفتمین آتش نشان مفقود شده در حادثه ساختمان پلاسکو با حضور در یک ایستگاه آتش نشانی در آمریکا خواستار پشتیبانی صفنی آتش نشانان آمریکا و دیگر کشورها از همتایان ایرانی خود شد.

firefighters

firewomen

شاهزاده رضا پهلوی در حالی که به پیروی از ابراز همدردی مردم ایران با اهدای دسته گلی به یاد آتش نشانان جان باخته ایرانی در یک ایستگاه آتش نشانی در آمریکا حاضر شده بود در گفتگو با فرمانده ایستگاه گفت: «در حالی که حکومت اسلامی در ایران میلیون ها دلار هزینه خرید ماشین آلات ضد شورش از جمله ماشین های آب پاش برای متفرق کردن تجمعات اعتراضی مردم می کند، حاضر نیست تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش نشانی را تهیه و به روز رسانی کند.»

ریاست شورای ملی ایران، با اشاره برخی تصاویر منتشر شده در خصوص حادثه پلاسکو و جان فشانی آتش نشانان ایرانی که مردم آنان را قهرمانان بی نشان لقب داده اند گفت: «تلاش آنان نشانگر زنده بودن ارزش های ولای انسانی در جامعه ایرانی حتی زیر سلطه یکی از ناکارآمدترین حکومت های جهان است و همین مهم که احترام به اصول انسانی برای زندگی مسالمت آمیز است پل پیوند ملت ایران و سایر ملل جهان است.»

شاهزاده رضا پهلوی آتش نشانان قهرمان را نمایندگان حقیقی ملت بزرگ و فداکار ایران دانست و خطاب به آتش نشانان آمریکایی گفت: «شما در خبرها نام ایران را همراه با اسامی رهبران رژیم سیاسی این کشور می شنوید که مترادف با اعدام، خواست نابودی برای دیگر کشورها و آتش زدن پرچم کشور شماست. اما حقیقت مردم ایران این جوانان غیور و انسان دوست است که به رغم همه کمبودها با جانشان به نجات دیگر انسان ها می شتابند»

در این مراسم آتش نشانان آمریکایی همراه با شاهزاده رضا پهلوی و گروهی از همراهان وی به یاد قربانیان حادثه پلاسکو یک دقیقه سکوت کردند.

منبع: خبرگزاری ایرانشهر