اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران – روز کورش

دانلود به صورت پی دی اف
%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4

روز کورش

هفتم آبان ماه، کورش بزرگ پس از فتح بابل، با صدور فرمان انسان محور به مردمان چهار گوشه ی جهان، نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشریت پدید آورد.

بیست و پنج قرن پیش، دردورانی که توحش بر زندگی انسان ها چیرگی داشت؛ پادشاه بابل در کتیبۀ نبوکد نِصردوم فرمان می دهد تا صدهزار چشم را درآوردند و صدهزار ساق پا بشکنند. هزاران دختر و پسر را در آتش بسوزانند و خانه‌ها را چنان ویران کنند که دیگر بانگ زنده‌ای از آنجا برنخیزد. یا آنکه آشورنازیر پال پس از تصرف شوش افتخار می کند که ندای شادی و فریادهای انسانی به دستان وی از ایلام رخت بربست.

در چنین روزگار سیاهی، کورش بزرگ شیوه ای نوین پیش گرفت، او با ورود به سرزمین دشمن به باورهایشان احترام گذاشت و با آمیختن اقوام، نژادها و باورها، نخستین دولت رفاه و اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی را پدید آورد. و اینچنین رفتار انسانی با دیگران را در فرهنگ ایرانی نهادینه نمود.

بدینسان، کورش بزرگ همچون نماد کشورداری، مردم داری، آزادمنشی، خردورزی، صلح دوستی، انسان دوستی جایگاه ویژه ای را در تاریخ تمدن بشریت به خود اختصاص داده است. و این افتخار به نام ایران و برای ملت ایران در نزد جهانیان به رسمیت شناخته شده است.

به همین مناسبت برای بزرگداشت جایگاه کورش بزرگ و یادگارهای ارزشمندی که در فرهنگ ایران و جهان بر جا گذارده است، بر ما ملت ایران است تا با اراده ای ملی خواهان شرایط زیر باشیم:

  • نگارش رسمی روز هفت آبان در سالنامه ملی ایران به نام روز کورش،
  • گردهمایی روز هفتم آبان، در پاسارگاد، این یادمان ارزشمند جهانی و پاسداشت فرهنگ و میراث خردورز ایرانی با محوریت «پندارنیک، گفتارنیک و کردار نیک» و پرهیز از هرگونه کردار خشونت آمیز،
  • در هرکجای گیتی که هستیم، جامه ای سپید به نماد فرهنگ مدارا و بشردوستی کورش بزرگ بپوشیم تا همبستگی ملی خود را برای دگردیسی شرایط دهشتناک کنون کشورمان و دستیابی به آرمان های انسان محور در قانون اساسی نوین ایران همایش دهیم.

بر همه مادران و پدران نیک است تا در این روز کودکان و نوجوانان خود را هرچه بیشتر با این میراث گرانقدر آشنا کرده و تاریخ پرافتخار انسان دوستانه « روز کورش » را برای آنها بازگو کنند.

بدون شک ارزش هایی چون مدارا و مهرورزی، دگربار با اراده ملت ایران، محور شکل گیری قانون اساسی نوین کشور می شود و حکومت جمهوری اسلامی جای خود را به حکومتی گیتی گرا و مردمی خواهد داد، چرا که «نور بر تاریکی پیروز است».

پاینده ایران

کمیسیون کنش های خشونت پرهیز

شورای ملی ایران