اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران-تاثیر وحدت ملی بر آزادی زندانیان سیاسی

برنامه شورای ملی ایران-تاثیر وحدت ملی بر آزادی زندانیان سیاسی
میهمانان
بانو زرین محی الدین هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
دکتر عزت الله مصلی نژاد
شوراى ملى ايران با راه اندازى كارزار باهم براى اندازى كوشيد تا فصلى تازه در هم صدائى جانعه مدنى ايران فعالان و كنشگران سياسى و حقوق بشرى را در كنار هم فراهم كند تا از اين رهگذار زاويه ديد تازه اى به وضعيت زندانيان سياسى در ايران را پيشرو جامعه جهانى بگشايد .

برنامه شورای ملی ایران-تاثیر وحدت ملی بر آزادی زندانیان سیاسی from افق ایران on Vimeo.