اخرین مطالب گفتگو

ویژه برنامه زمان انتخاب واکنش جمهوری اسلامی به افق ایران

ویژه برنامه زمان انتخاب واکنش جمهوری اسلامی به افق ایران

میهمان برنامه نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران
در این برنامه مهدی آقازمانی با نازیلا گلستان درباره واکنش جمهوری اسلامی به افق ایران به گفتگو نشسته است.

ویژه برنامه زمان انتخاب واکنش جمهوری اسلامی به افق ایران from افق ایران on Vimeo.