اخرین مطالب گفتگو

سخنراني ‫شاهزاده رضا پهلوی، رياست شوراي ملي ايران

سخنراني ‫شاهزاده رضا پهلوی، رياست شوراي ملي ايران
مركز ‫#‏دانشگاهي‬ ‫#‏مطالعات_خاورميانه‬، استان كوت دآزور

Côte -d’azur

نمایندگان گرامی منتخب ملت فرانسه،
خانم ها، آقایان

درنهایت افتخار دعوت شما را در این جمعه ۱۳ پذیرفتم تا در شهر زیبای مدیترانه ای نیس که جایگاه ویژه ای برای من دارد، تا با شما از کشورم ایران و هم میهنانم که روزانه برای آزادی، کرامت انسانی و حقوق بشر مبارزه می کنند. وهمچنین صلح و آینده مشترکمان.
ایران موقعیت ژئواستراتژیک بسیار مهمی دارد. جهت گیری های سیاسی کشورم بر منطقه خاورمیانه، اروپا و در سایر نقاط جهان تاثیر بسزایی دارد.
افسوس، پس از ۳۷ سال یک دیکتاتور دینی، نخستین پشتیبان تروریسم، ایران را رهبری می کند.
براین موضوع تاکید می کنم که رژیم جمهوری اسلامی را از ایران جدا کنیم. چراکه این رژیم منافعی دارد که درتضاد با منافع ملت ایران است. این حکومت نه به دنبال برقراری امنیت و نه بهبود وضعیت و رفاه هم میهنانم است، و تنها یک هدف دارد: صدور ایدئولوژی رادیکال خود از راه ممکن.
اگر نگاهی بر بحران های خاورمیانه که آسیب آن به اروپا را نیز وارد شده است، بخوبی نقش و رد پای مضر رژیم اسلامی ایران را می بینیم:
• پشتیبانی مالی و نظامی از دیکتاتور بشار اسد در جنگ سوریه،
• پشتیبانی مالی و نظامی به گروه های اسلام گرای تندروی حماس در درگیری اسراییل-فلسطین،
• پشتیبانی مالی و نظامی از حزب الله در بحران لبنان،
• در پشتیبانی از طالبان در افغانستان به نیروهای سازمان ملل متحد برای صلح و بازسازی ایجاد مشکلاتی کردند،
• ایفای نقش مستقیم در گسترش درگیری بین گروه های سنی و شیعه در ایجاد بی ثباتی در کشور عراق،
• پشتیبانی مالی و نظامی از گروهک تروریستی در جنگ داخلی یمن،
• و در نهایت مسئولیت اصلی جمهوری اسلامی در تقویت حکومت اسلامی که منجر به رفتار وحشیانه داعش در منطقه شد،

ایجاد تنش و تحریک همواره یکی از استراتژی و راهکارهای جمهوری اسلامی بوده است. فراموش نکنیم، گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی، نخستین حرکت بنیانگذار رژیم تروریستی در سال ۱۹۷۹ بنا شد.
با مذاکره بر پرونده هسته ای، ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵، تعدادی از مسئولین سیاسی جهان غرب براین باورند که جمهوری اسلامی یکی از شرکای ضعیفی است که می توانند باهم تبادل اقتصادی داشته و خواهند توانست با آنها برعلیه جهادیست های داعش برخورد کنند.
آری، دو اشتباه بزرگ مه می تواند پیامد ناگواری داشته باشد.
اما قبل از رسیدن به این موضوع، به جا می دانم در جایگاه ریاست شورای ملی ایران دوباره تاکید کنم، شخصا از مذاکرات هسته ای پشتیبانی خودم را اعلام کردم چراکه خطر حمله نظامی که بدترین سناریو می تواند باشد را از بین می برد.

باور به اینکه ساختار جهان غرب مبتنی بر ارزش های انسانی و استاندادهای حقوقی اش بتواند با یک رژیم تئوکراتیک همچنان جمهوری اسلامی تبادل کند، توهمی بیش نمی باشد.
امروز اقتصادایران در دست مافیای مبتنی براختلاس و رانت خواری است که تنها دو هدف را دنبال می کند: حساب های بانکی و پشتیبانی مالی گروه های تروریستی اسلامی برای گسترش نفوذ رژیم در سراسر جهان. ایران یکی از کشورهای پتاسنیل داراست که متاسفانه هم میهنانم با بدترین شرایط فقر و فلاکت دست و پنجه نرم می کنند.
پس این پول ها کجا می روند؟
در ارتباط با داعش، باید به خاطر نگهداشت، همچنان که خانم هیلری کلینتون به خوبی یادآور شدند، تولد این گروه تروریستی، پیامد سیاست های مداخله جویانه جمهوری اسلامی در عراق و سوریه است.
در شرایط کنونی باور به شراکت غرب با جمهوری اسلامی شیعی برای مبارزه با داعش، یک اشتباه بزرگ است که پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی پدرخوانده تروریسم اسلامی در طی ۳۷ سال گذشته است. از سوی دیگر، نیروهای نظامی این رژیم که در کنار ارتش بشار اسد هستند هرگز با نیروهای داعش نجنگیدند که بیشتر با نیروهای اپوزیسیون حکومت سوریه که از سوی غرب پشتیبانی می شوند، در جنگ هستند.
اشتباه بزرگ اینجاست که تحلیل ها تنها به سیاست خارجه جمهوری اسلامی محدود شود. تحلیل و بررسی های عملکرد جمهوری اسلامی می بایست بر رفتارش در درون ایران مورد بررسی قرار بگیرد. توجه داشته باشیم که زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی:
• تعداد زندانیان سیاسی افزایش یافته است،
• تعداد اعدام ها تصاعدی بالا رفته است،
• رسانه ها همچنان محدود هستند،
• افزایش تصاعدی بیکاری با اقتصاد تحت کنترل دولت مواجه است،
• دامنه تنگدستی، فقر و گرسنگی در کشوری که می توانست امروز درسطح اقتصادی کره جنوبی باشد و اما با کره شمالی قابل قیاس است همچنان رو به گسترش است،
• زیست بوم ایران به دلیل مدیریت کاملا ناکارآمد دچار خسارت های جبران ناپذیر است.
خانم ها، آقایان، امروز نه تنها می بایست نگران زندانیان سیاسی و عقیدتی، افزایش تعداد اعدام و شکنجه ها، نبود آزادی های بنیادین، اختلاس و رانت خواری، بیکاری و فقر، پشتیبانی های مالی و نظامی از تروریسم باشیم. بلکه می بایست بیشتر از هرزمانی نگران فاجعه محیط زیست در ایران باشیم که تاثیرات بسیار مخربی بر ژئوپلیتک جهانی خواهد داشت.
نگرانی بزرگ برای بحران آب.
از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی در ایران هیچ توجهی بر مسايل مربوط به مدیریت آب نشده است.
توسعه شهری بدون کنترل و فکر شده، سدسازی های بی رویه، مدیریت ناکارآمد شبکه های آبی، نبود شرایط لازم و کافی برای اجرای برنامه های جلوگیری ازبین رفتن جنگل ها و بیابان زایی و عدم رسیدگی به توسعه صنعت کشاورزی مدرن سبب افزایش چندبرابری بحران آب شده است.
پیامد بی آبی و گسترش خشکسالی در ایران بر زندگی بیش از ۱۵ میلیون انسان (بر۸۰میلیون جمعیت کشور) پیامد منفی خواهد شد. ۱۵ میلیون نفر مجبور به ترک ایران خواهند شد.
آیا این آن است که ما می خواهیم؟
آیا ما ۱۵ میلیون مهاجر در سال های آینده می خواهیم؟

خانم ها و آقایان، رهبران جمهوری اسلامی انتخاب های خود را به خاطر ناشایستگی نکردند. آنها تنها در چارچوب منافع خود و نه ملت ایران برای رسیدن به اهدافشان برنامه ریزی و عمل می کنند: تکرار می کنم، صدور ایدئولوژی رادیکال خود به سراسر جهان.
و اما اهداف این رژیم نه خواست هم میهنانم و نه خواست ملت های آزادیخواه جهان است.
حوادث اخیر نشان داد که سرنوشت ما به هم گره خورده است.
هیچ منطقه ای در جهان نمی تواند این مشکلات را برای خود نگهدارد بدون اینکه تاثیری برهمسایگانش نداشته باشد.
و این فاجعه بیشتر برای خاورمیانه سقم می کند.

اینجا، در شهر نیس، با دریای مدیترانه رابطه تنگاتنگی داریم. دریایی که معرف بخشی از هویت شهروندان نیس است چراکه از طریق آب های نیلگون مدیترانه با دگرنقاط جهان در ارتباط است.
جایی که از ما بسیار دور جلوه می کند ولیکن از طریق راه آبی فاصله به چند ساعتی محدود می شود که به ما یادآور می شود که خاورمیانه مکانی مشترک با اروپا دارد که سرنوشت ها را به هم دیگر گره خورده است.
برای همین است که برای تغییر در رژیم در ایران نباید تنها ایده آل دمکرات های ایرانی که خواست همگان باشد.
پس چه راه حلی وجود دارد؟
تنها راه حل درنزد مردم ایران است. به این شرط که جهان آزاد و در مرحله نخست اروپا از آزادیخواهان ایران پشتیبانی سیاسی موثر کند.
سال های بسیاری است که ایرانیان بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند.
آنها که از ایران برمی گردند گواهی می دهند که مردم ایران رژیم وقت را نماینده و معرف خود نمی دانند.
جهان به ایران نیاز دارد.
ولیکن ایرانی بدون جمهوری اسلامی.
ایرانی دمکراتیک، ایرانی گیتی گرا، ایرانی که به حقوق اقلیت و حقوق زنان احترام بگذارد، ایرانی که به برقراری صلح و ثبات منطقه ای کمک کند.
براساس چنین دیدگاهی بود که من شورای ملی ایران را برای انتخابات آزاد را بنیاد نهادم.
اما این مبارزه،‌ خانم ها و آقایان، تنها مبارزه ما ایرانیان نیست.
مبارزه شما نیز هست.
مبارزه همه آزادیخواهان جهان است.
در این مبارزه ما تنها ـ باهم ـ می توانیم برعلیه رادیکالیسم پیروز شویم.
ما هیچکدام نمی توانیم در مبارزه برعلیه رادیکالیسم تنها پیروز شویم.
و اگر ما در این راه شکست بخوریم، تنها اسراییل نیست که از نقشه جهان محو می شود، و اما همچنین هویت و تمدن اروپایی از بین خواهد رفت.