اخرین مطالب اطلاعیه

حضور ریاست شورای ملی ایران در ویژه برنامه روز کارگر

ويژه برنامه هاى رسانه افق ايران به مناسبت روز جهانى كارگر
از يكشنبه تا چهارشنبه در ساعت ۸:۳۰شب به وقت ايران
گفتگوى ويژه با شاهزاده رضا پهلوى، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ برابر با اول ماه می