اخرین مطالب گفتگو

حضور بانو گلستان از دفتر سیاسی در برنامه شبکه من و تو با موضوع رابطه با آمریکا

میهمانان اینبار «#این_هفته» خانم ها نازیلا گلستان وفریبا هشترودی و آقای عمار ملکی هستند که تشدید تقابل دو دیدگاه در درون حکومت اسلامی ایران دربارۀ رابطه با آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
منبع من وتو «این هفته»

این هفته

میهمانان اینبار «#این_هفته» خانم ها نازیلا گلستان وفریبا هشترودی و آقای عمار ملکی هستند که تشدید تقابل دو دیدگاه در درون حکومت اسلامی ایران دربارۀ رابطه با آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.منبع من وتو «این هفته»#منوتو

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Friday, 8 April 2016

میهمانان اینبار «#این_هفته» خانم ها نازیلا گلستان وفریبا هشترودی و آقای عمار ملکی هستند که تشدید تقابل دو دیدگاه در درو…

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Friday, 8 April 2016