اخرین مطالب گفتگو

آبانگان بیست و نهم ، گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی

بخش دوم گفتگوی آبانگان با شاهزاده رضا پهلوی در باره توسعه پایدار، نگاه شورای ملی به محیط زیست و منابع طبیعی و حفظ منابع کشور.

آبانگان بیست و نهم ، گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی from افق ایران on Vimeo.