اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران-بررسی پیام نوروزی خامنه ای و اعترافات او

کارشناس برنامه : ایرج مصداقی نویسنده و کنشگر حقوق بشر

امسال نیز به رسم معمول و با آغاز سال نو خامنه ای به ایراد سخنرانی پرداخت . ولی در آسمان و ریسمان به هم بافتن های وی که کم و بیش با همان شعارهای همیشگی همراه بود یک نکته بسیار جلب توجه می کرد و آن اعتراف به شکست بود.

برنامه شورای ملی ایران-بررسی پیام نوروزی خامنه ای و اعترافات او from افق ایران on Vimeo.