اخرین مطالب نامه ها

نامه تسلیت ریاست شورای ملی ایران به نخست وزیر بلژیک

PDF

جناب نخست وزیر
شارل میشل
به نام شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، عملیات تروریستی که در بروکسل رخ داد را شدیدا محکوم می کنم و صمیمانه به مردم بلژیک تسلیت می گویم.
چنین توحش غیرقابل توصیف، که قلب بلژیک را هدف گرفت، به واقع ارزش های انسانی را هدف خود قرار داده که برای همگی ما مهم است. متاسفانه چنین توحشی با خمینیسم در ایران به وجود آمد. تروریسم جهادگرایان پیامد همان اسلام سیاسی است که خمینی با حکومت تروریستی اش به کشور من و جهان تحمیل کرد.
جناب نخست وزیر، این جنگ در بروکسل و یا پایتخت های دیگر جهان آزاد پیروز نخواهد شد. این جنگ قطعا زمانی که ارزش های انسانی در خاورمیانه برقرار شود، پیروز خواهد شد.
مطمئن باشید، جناب نخست وزیر، تعداد چشمگیری از مردم ایران که برای آزادی، دمکراسی و گیتی گرایی مبارزه می کنند، امروز درکنار ملت بلژیک هستند.
جناب نخست وزیر، احترام من را پذیرا باشید.
رضا پهلوی
ریاست شورای ملی ایران

1902 with Number

 

A l’attention de Monsieur Charles Michel,
Premier Ministre de la Belgique,

Paris, le 23 mars 2016
No: 560-LR-1902

Monsieur le Premier Ministre,

Au nom du Conseil National Iranien pour les Elections Libres, je condamne avec la plus grande fermeté les actes terroristes qui viennent de frapper Bruxelles et présente mes sincères condoléances au peuple belge.
Cette barbarie inqualifiable, qui vise la Belgique au cœur, vise en réalité les valeurs humanistes qui nous sont chers à tous. Cette barbarie est née, hélas, avec le khomeynisme en Iran. Le terrorisme Djihadiste est la conséquence directe de l’Islam politique et de son terrorisme d’Etat que Khomeiny a imposé à mon pays et au monde.
Monsieur le Premier Ministre, cette guerre ne se gagnera pas à Bruxelles ou dans les autres capitales du monde libre. Cette guerre sera définitivement gagner le jour ou ces valeurs s’imposeront au Moyen-Orient.
Soyez assuré, Monsieur le Premier Ministre, que la grande majorité de la nation iranienne qui lutte pour la liberté, la démocratie et la laïcité est au côté du peuple belge dans ce combat.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération.

Reza Pahlavi
Président du Conseil National Iranien pour les Elections Libres