اخرین مطالب نامه ها

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر آذرماه، دیماه و بهمن ماه نود و چهار

در این پیوند، گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر در سه ماهه آذرماه، دی‌ماه و بهمن‌ماه ۱۳۹۴به صورت تفضیلی ارایه می گردد. این گزارش توسط کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران، و پس از بررسی و زیر نظر داشتن موارد نقض حقوق بشر در ایران، تهیه شده است

این گزارش به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و همینطور سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز ارسال گردیده است.

گزارش پیشرو حاصل کوشش کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران است که به صورت شبانه‌روزی در حال جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل، ثبت و مستندسازی گزارش‌های منتشرشده توسط نهادها و مدافعان حقوق بشری است. شایان‌ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارشی کامل نمی‌باشد و تنها بخشی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشد؛ گرچه در این گزارش تلاش شده با دقت بالایی آماده و تنظیم شود اما عاری از خطا نمی‌باشد و درصد خطای در نظر گرفته‌شده درزمینه آمار ۲% می‌باشد.