اخرین مطالب بیانیه ها

چهارشنبه سوری، جشن نور و نمایش همبستگی ملی


هم میهنانم،
از دیرینه ترین روزگار تا به امروز، آتش افروختن یکی از دست نخورده ترین آیین هایی است که با همه فراز و نشیب های تاریخ همچنان به روش های گوناگون برگزار می شود. ایرانیان به رسم پاک آیین مهر و روشنایی برای رهایی از تاریکی، جنبش ملی آتش افروزی را پدید آوردند.
اکنون در این دوران بحرانی که شرایط زندگی و معیشتی، برای مردم ایران توانفرسا شده است و زیست بوم ایران دستخوش خطری جدی است، بسی جای تاسف است که به سبب رویارویی حکومت جمهوری اسلامی با ایرانیت، به هویت ایرانی در عرصه جهانی آسیب بزرگی وارد شده است.
باوجود همه این نابسامانی ها که سهم ملت و کشورمان شده است، بیش از هرزمانی بر ما ایرانیان است تا با همه نیرو برای پاسداری از فرهنگ کهن ایرانزمین تلاش کنیم.
برهمگان آشکار است که جمهوری اسلامی همواره در پیکار با مراسم نوروزی بوده است و از آنجایی که با مقاومت مردم نتوانسته مراسم مذهبی را جایگزین آیین های نوروزی کند. از یکسو امکانات شهری برای اجرای مراسمی شایسته آیین های ایرانی فراهم نمی کند و از سوی دیگر جلوی فروش مواد منفجره را نمی گیرد تا این سنت مهرورزی به رفتارهای خشونت بار و تنفرانگیز تبدیل شود و اینچنین آیین چهارشنبه سوری در نزد همگان از بین ببرد.
هوشیار باشید و از خریدن توپ، سیگارت، بمب های صوتی، مواد آتش زا و هفت ترقه بشدت خودداری کنید و از تولید صداهای ناهنجار و ایجاد مزاحمت برای دیگران خویشتنداری کنید.
چهارشنبه سوری، جشن آتش، جشن شادی، جشنِ نور و زبان مشترک مردم ایران در برابر تاریکی است. بیاییم در این واپیسین چهارشنبه شب اسفندماه، پیش از پریدن آفتاب مراسم نیایکانمان را آنچنان که شایسته فرهنگ کهن ایران است برگزار کنیم:
– بوته های گَزنی و خار را پشت سرهم به نیت «اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک» آتش زنیم. با دوستان و خانواده گرداگرد بوته ها به شادی پردازیم. دست در دست هم، سروده « زردی من از تو سرخی تو از من » را بخوانیم.
– پس از پایانِ مراسم آتش افروزی، کوزه ای را به رسم نیاکانمان برای دور کردن بدی ها و بلایای سال پیش، جلوی درب خانه بشکنیم.
– به قاشق زنان محله، شیرینی و آجیل بدهیم تا آرزوهایشان در سالِ پیش روی برآورده شود.
هم میهنانم،
با برگزاریِ شایسسته چهارشنبه سوری و ارسالِ تصاویر و فیلم هایِ زیبا از این مراسمِ باشکوه، نه خبرساز حوادث ناخوشایند، که پیام آور صلح و دوستی برای رسانه های جهانی از آیین پرمهر نوروزی ایران باشید.
جشن آتش به کامتان شیرین باد،
پاینده ایران
رضا پهلوی
شورای ملی ایران