اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه

کارشناسان برنامه
یک) حسن داعی تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر مسائل بین المللی
دو) رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

موضوع: پیگیری سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی
وتعهد به حفظ صلح و امنیت در منطقه و سراسر جهان و پایبندی به پرتکل عدم
گسترش سلاح های هسته ای.

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه from Ofogh Iran on Vimeo.