اخرین مطالب گفتگو

برنامه تلویزیونی شورای ملی ایران – اصلاح طلبی و اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی

کارشناس برنامه
ایرج مصداقی – نویسنده وفعال حقوق بشری
شورای ملی ایران معتقد است که این حکومت و این سیستم و این قانون اساسی هرگز و هرگز قابل اصلاح نبوده و نخواهد بود و ما این جریان را
عنی اصلاح طلبی را ضد منافع ملی و آزادی ملت ایران میدانیم و معتقدیم تنها راه نجات کشور و ملت انتخابات آزاد و یک قانون اساسی نوین بر آمده از یک مجلس موسسان منتخب واقعی ملت میباشد و در همین راستاهمزمان با انتصابات
کارزار آرمانهای ملی را بر پا کرده ایم
ما بر این باوریم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن قابل اصلاح نیستند و تنها راه نجات و سعادت ملت وکشور ایران از میان رفتن این حکومت ضد بشری ست .تشکیل مجلس موسسان توسط ارای آزادانه ایرانیان و تدوین قانون اساسی نوین ایرا ن و حکومتی مبتنی بر خواست و رای واقعی ملت آرمان ماست .
هموطن آرمانهای ملی ، اراده ملی ،منافع ملی

برنامه شورای ملی ایران – اصلاح طلبی و اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی from افق ایران on Vimeo.