اخرین مطالب بیانیه ها

سی و هفتمین سالِ سوگنامه جمهوری اسلامی

سی و هفتمین سالِ سوگنامه جمهوری اسلامی

درهمان هنگام که پرچمداران اسلام سیاسی با هزینه کردن از سرمایه های ملت ایران سرگرم پایکوبی در مدارس، برپایی میهمانی های گوناگون در سراسر جهان و تولید برنامه های تلویزیونی برای دگرگونی تاریخ هستند، تاریخ نگاران، نویسندگان و نواندیشان از تلخ ترین و سخت ترین سال های ایران و جنایاتی که بر مردم بزرگ ایران روا شده، گواهی می دهند.

سی و هفتمین سال از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سرزمینمان در شرایطی گذشت که زیست بوم ایرانمان رو به نابودی رفته است، فقر و تنگدستی، اختلاس و رانت خواری، اعتیاد و فحشا، فساد سیاسی و اقتصادی بیداد می کند، جوانان و به ویژه زنان سرکوب می شوند، قهرمانان و جانبازان جنگی به دست فراموشی سپرده شده اند، بسیاری از شهروندان ایرانی همچون متهم سیاسی، عقیدتی و یا جنسیتی محکوم و مورد توهین، دشنام، تحقیر، شکنجه و اعدام قرار گرفته اند، خانواده های آنها مورد آزار و اذیت عوامل حکومتی می باشند، میلیون ها ایرانی در داخل بیخانمان شده و میلیون ها ایرانی دیگر در خارج از کشور آواره گشته اند. در نهایت غباری سنگین از ناکارآمدی این نظام مافیایی بر چهره کشورمان نشسته است.

هم میهنانم،
بر همگان روشن است که نظام جمهوری اسلامی نزد مردم ایران از مقبولیت و مشروعیت برخوردار نمی باشد. دیروز این حکومت، به نام دین، خدا و مبارزه با امپریالیسم غرب پرچم خود را در لبنان و فلسطین و سوریه برافراشت و امروز با نام اصلاحات و اعتدال تلاش دارد تا با اعمال سیاست دروغ، تقیه و خدعه از روزهای پایانی عمر تاریک خویش دوری کند.
تاریخ بزرگترین گواه بشریت است که ملت های ستمدیده همچنان هند، آفریقای جنوبی، صربستان، اوکراین، اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، مجارستان و شیلی با همبستگی به دور آرمان های ملی خود موفق شدند دیکتاتور را به پایین بکشند. بنابراین دوره حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی نیز با ارداه ملت ایران به پایان خواهد رسید.

در شرایط کنونی کشورمان، این مهم با پرهیز از شرکت در هرگونه از انتخابات جمهوری اسلامی می تواند شروع حرکتی گروهی برای نه گفتن به جمهوری اسلامی باشد. فراموش نکنیم «رای ندادن» خود «یک رای» است. با رای ندادن می توانیم به جهانیان نشان دهیم که رای ما نه به جمهوری اسلامی در کلیت این نظام می باشد.
ما نیز می توانیم همانند دیگر ملت های آزادیخواه جهان، پیرامون «آرمان های ملی» خویش با تکیه بر «اراده ای ملی» در راستای «منافع ملی» ایران به آنچه بایسته و شایسته ملت بزرگ ایران است، دست یابیم.

پاینده ایران
رضا پهلوی
شورای ملی ایران