اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران -جمعه سیاه

کارشناس برنامه
دکتر رضا مریدی نماينده پالمان انتاريو حوزه ريچموند
وزيرامور دانشگاههاى علمى و كالجها و وزارت پژوهشهاى علمى و نواورى
رئيس كميته اموزش و اقتصاد در هيات دولت
تاریخ پخش ۲۲ نوابر ۲۰۱۵

برنامه هفتگی شورای ملی ایران -جمعه سیاه from افق ایران on Vimeo.