اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب: فشارهای اجتماعی و کاهش سن سالخوردگی برای زنان ایران

زمان انتخاب: فشارهای اجتماعی و کاهش سن سالخوردگی برای زنان ایران

مهمان: نازیلا گلستان – پاریس(فرانسه
توضیح: اعلام آماری که نشان میدهد سن سالخوردگی زنان در ایران به صورت چشمگیری کاهش یافته، زنگ خطر جدی برای جامعه شناسان به صدا درآورده است. آنها معتقدند این سالخودگی زودرس موجب افت توان تربیتی، نقص کارکرد اجتماعی و کاهش بهروری در نیمه زنانه جامعه شده و منجر به نوعی عقب ماندگی اجتماعی در دهه های آینده خواهد شد.
.در این « زمان انتخاب » مهدی آقازمانی میزبان نازیلا گلستان است تا به اتفاق درخصوص چرایی وقوع این رویداد و البته رویکرد پیشگیرانه برای این معضل صحبت کنند.

زمان انتخاب: فشارهای اجتماعی و کاهش سن سالخوردگی برای زنان ایران from افق ایران on Vimeo.