بیانیه ها

ادامه بحران آفرینی های رژیم جمهوری اسلامی

دانلود در قالب پی دی اف
ادامه بحران آفرینی های رژیم جمهوری اسلامی_Page_1

ادامه بحران آفرینی های رژیم جمهوری اسلامی_Page_2

 

بیانیه شورای ملی ایران

« ادامه بحران آفرینی های رژیم جمهوری اسلامی»
پس از عقب نشینی خفت بارجمهوری اسلامی در پرونده اتمی که زیر فشار شدید تحریمهای بین المللی به وقوع پیوست و ولی فقیه را وادار به نرمش قهرمانانه نمود ،تنها اندکی زمان لازم بود تا بار دیگر مهر تاییدی زده شود براین ادعا که این حکومت هرگز دست از خوی تجاوز و بحرا ن آفرینی تنیده در جانش ، نخواهد کشید.

بنا بر اخبار رسمی منتشره  ،حکومت اسلامی هزاران تن از فرزندان پاک ایرانزمین را در جهت حفظ دیکتاتوری به نام اسد – که قاتل صدها هزار  سوری و مسبب آوراگی میلیونها نفر دیگر است – به سوریه گسیل داشته است.

این نیروها  قرار است در کنار ارتش اسد و سایر مزدوران رژیم ایران مانند حزب الله لبنان دست به یک تهاجم گسترده در حلب زده و با نیروهای مخالف اسد درگیر شوند.بدیهی ست که وقوع چنین امری بار دیگر خیل عظیمی از جوانان  پاک ایران را به خاک و خون کشید ه و هزاران خانواده را  داغدار وبی سرپرست خواهد نمود .

حکومت فاشیست و ضد بشری ایران که  پس از  شکست در مناقشه هسته ای زیر فشار شدید افکار عمومی در داخل قرار گرفته و حتی نیروهای وفاداربه خویش را در جایگاه منتقد می یابد ،بار دیگر چون تمامی عمر نا مشروع سی و هفت ساله خویش تنها راه را دامن زدن به یک بحرا ن وسیع در منطقه و حتی جهان یافته است . از یک طرف به سوریه و لبنان و یمن و عراق نیرو و اسلحه و پول ارسال میکند ،و از دگر سو با آزمایشات موشکی و نمایش تلویزیونی تسلیحات زیر زمینی اش عملا به کشورهای منطقه چنگ و دندان خونین اش را نشان می دهد و از سویی در پی حادثه تاسف بار منا رسما کشور عربستان را تهدید به حمله نظامی می نماید ،که بدیهی ست این امر می تواند به یک فاجعه جهانی تبدیل گردد ،چرا که فرماندهان ارتش چند کشور مسلمان در پی تهدیدات سران حکومت ایران اعلام نمودند که اگر ایران چنین تهدیدی را عملی سازد بلافاصله عکس العمل بسیار شدید خواهند داشت.

باید توجه نمود در حالی که در اثر ندانم کاریها و سوء مدیریت های سردمداران  اسلامی  ، زیست بوم ایران دچار صدمات جدی گردیده و در معرض نابودی ست،زیر ساختهای کشور به شدت آسیب دیده ،صنایع نفت و انرژی نیاز به میلیاردها دلار سرمایه گذاری دارد و کشورما با هزاران مشکل روبروست و از طرفی بر اثر چپاول و فسادهای گسترده مالی ملت ایران به شدت دچار انواع واقسام گرفتاریها هستند ،جمهوری اسلامی همچنان ثروت ملی کشور را صرف ماجرا جویی های خویش نموده و کوچکترین توجهی به منافع ملی ایرانیان ندارد.

شورای ملی ایران ضمن محکوم نمودن این تنش آفرینی ها و تحرکات نظامی خطرناک و بحران آفرینی های حاکمان ایران ،هشدارمیدهد که چنین اقداماتی میتواند نه تنها منطقه  خاور میانه که جهان را با یک فاجعه مواجه سازد و یکبار دیگر این مدعا را ثابت می سازد که تنها و یگانه راه باز گشت ثبات و آرامش به ایران و به طبع آن منطقه و جهان گذر از این نظام ضد بشری و استقرار یک حکومت مبتنی بر خرد وگیتی گرایی در ایران می باشد.