اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران/شکنجه در جمهوری اسلامی و اصل هفتم منشور

تاریخ پخش: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۴
موضوع : شکنجه در جمهوری اسلامی و اصل هفت منشور شورای ملی ایران

کارشناس برنامه : ایرج مصداقی نویسنده ؛فعال حقوق بشری ؛زندانی سابق سیاسی

بیش از سه دهه است که مدافعان حقوق بشر موارد اعمال شکنجه را در ایران مستند کرده اند و فهرست طویل قربانیانی که جان یا سلامت روحی و جسمی‌شان را زیر شکنجه یا مجازات‌های بی‌رحمانه از دست داده‌اند شاهدی است بر نیاز فوری لغو مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی در این کشور
متأسفانه، شورای نگهبان در دو دهۀ اخیر با هر لایحه‌ای که با هدف ایجاد محدودیت، هر چند ناچیز، دراعمال شکنجه توسط مقامات انتظامی و قضایی تدوین شده بود مخالفت کرده است
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 5 خود صراحتاً بر منع شکنجه تاکید می کند: هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد»
ماده 7 میثاق حقوق مدنی – سیاسی نیز بر این امر صحه گذارده و ترک آن را برای دول متعاهد مستلزم مسئولیت بین المللی می داند: «هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهاي‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انساني‌ قرار داد.

برنامه شورای ملی ایران/شکنجه در جمهوری اسلامی و اصل هفتم منشور from افق ایران on Vimeo.