اخرین مطالب بیانیه ها نامه ها

وقت آن است که توسعه طلبی نظام جمهوری اسلامی را متوقف کرد

تاریخ : 15 مهر 1394

رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی پس از توافق هسته ای، به جز تشدید بی ثباتی در منطقه نقش دیگری را ایفاد نکرده است.

زمانی که شورای ملی ایران حمایت مشروط خود را از توافق هسته ای کشورها با جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود، به این دلیل بود که فرض را براین گذاشتیم که این توافق می تواند از تنش های منطقه ای و بین المللی وخطر جنگ قریب الوقوع بکاهد.

ما چنین کردیم، در حالیکه قاطعانه به دنیای آزاد مدام یادآوری کردیم که این توافق نه تنها تضمینی بر تغییر سیاست های سرکوبگرانه و ماهیت استبدادی رژیم دین سالارایران وهمچنین توقف حمایت این دولت از تروریسم نیست، بلکه برای رسیدگی به مشکلات مردم ایران و کاهش فشارهای داخلی بر آنها که نقض آشکار حقوق بشر و اصول بنیادی جامعه مدنی است، نیز تضمینی نمی باشد.

فقط با گذشت سه ماه از آن توافق می گذرد که رژیم مذهبی ایران، مشغول دستیابی به تکنولوژی موشک های جدید از برخی از امضا کنندگان توافقنامه شده است، و هم زمان به شدت در حال گسترش پشتیبانی خود از پروکسی های حامی تروریسم در عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین و عربستان سعودی است.

ما به شدت بیانیه حسن روحانی را درمجمع عمومی سازمان ملل که گفت؛ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مسئول تروریسم منطقه ای هستند را محکوم کرده و به چالش می کشیم. چنین بیانیه ای ازسوی نمایندگان دولت توسعه طلب حکومت مذهبی که مظهر ظهور تروریسم مذهبی و سیاسی هم درکشور خود و هم در خارج از آن برای 36 سال گذشته بوده، توهین به خرد جمعی جهان متمدن است.

بدتر اینکه، حسن روحانی مدعی است که آنها با ارسال کمک های نظامی و مالی به سوریه و (به دیکتاتوری بعثی بشار اسد) به نیروهای دموکراتیک کمک می کنند. چنین ادعایی همانند عملکرد استالینیستی درایجاد رژیم های پیرو توتالیتر شوروی در شرق اروپاست، که آنها را جمهوری های دموکراتیک می خواند.

گفتار افتضاح دیگر حسن روحانی زمانی بود که با بیانیه اخیر علی خامنه ای همسان گردید، و آن تهدید عربستان سعودی با پاسخ نظامی، پس از فاجعه تاسف بار حادثه “منا” در طول سفر حج تمتع صورت گرفت. این اظهارات ثابت می کند که این رژیم هرگز رفتار خود را تغییر نخواهد داد وهمچنان به تولید بحران، به منظور گسترش هژمونی خود درتمام منطقه ادامه خواهد داد.

آنها که در میان پشتیبانان بدون قید و شرط “توافق هسته ای” که به اصطلاح معتقد بودند از آن “صلح” مشتق خواهد شد و شرایط را برای تجارت بیشتر ایران با جهان آزاد و تعامل اجتماعی با غرب باز خواهد کرد و در نتیجه یک اثر آزادسازی بررژیم و سیاست های خود چه در درون و چه در برون از کشور ایجاد خواهد کرد، با قضاوت بر گفتار اخیر بر آمده از سوی رهبران رژیم، باید بگوییم این یک شکست رسوا کننده ای است .

همانطور که ما در پشتیبانی مشروط مان از توافق اخیر اظهار داشتیم: ۱. می بایست ثروت برگردانده شده به رژیم، صرف کشور ایران و مردم ایران گردد. ۲. این که جامعه بین المللی بر شفاف سازی چگونگی صرف شدن این پول های برگردانده شده به ایران نظارت کند. و ۳. اطمینان حاصل شود که این پولها صرف مسلح کردن بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای قدس و پروکسی رژیم مانند اسد در سوریه، حزب الله، جهاد اسلامی، حوثی ها و حماس نگردد.

ما بر این باوریم که جامعه بین المللی و پشتیبانان دموکراسی که جزو امضاءکنندگان این توافقنامه بوده اند، می بایست رژیم جمهوری اسلامی را در برابر نقض غیر قابل قبول حقوق بشر و حمایتش از تروریسم مسئول دانسته، واز طریق اقدامات خود نشان دهند که این توافق از تحکیم و گسترش سیاست های ظالمانه رژیم مذهبی و اهداف هژمونیک خود برای تسلط بر منطقه و ظلم و ستم جلوگیری خواهد کرد.

رضا پهلوی

رئیس شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

PRESS STATEMENT - It’s Time to Stop Islamic Republic’s Expansionism_Page_1

PRESS STATEMENT - It’s Time to Stop Islamic Republic’s Expansionism_Page_2