اخرین مطالب گفتگو

برنامه زمان انتخاب، با حضور بهشاد هستی بخش، هموند شورای ملی ایران

برنامه زمان انتخاب، با حضور بهشاد هستی بخش، هموند شورای ملی ایران
میهمان برنامه : بهشاد هستی بخش ، کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی
____________
زمان انتخاب: مبارزه بدون خشونت و نقش احزاب در اینده سیاسی ایران (اجرای زنده در 10/3/15)
دوم اکتبر زادروز ماهتما گاندی روز جهانی مبارزه بدون خشونت نامگذاری شده است. از سوی دیگر بسیاری معتقدند دوره انقلاب های خونینو کودتاها از زندگی تاریخی بشر رخت بسته است. در این زمان انتخاب دکتر مهدی آقازمانی (جامعه شناس) سوالاتی را در همین باره و نقش پیوسته احزاب سیاسی در توسعه دموکراسی و پیشبرد روند مبارزه بدون خشونت برای اینده سیاسی ایران با بهشاد هستی بخش (کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی از شورای ملی ایران) درمیان گذاشته است.
——————-

برنامه زمان انتخاب، با حضور بهشاد هستی بخش، هموند شورای ملی ایران from افق ایران on Vimeo.