اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران «روز جهانی سالمندان »

بیانیه شورای ملی ایران

بیاینه شورای ملی ایران روز سالمندان_Page_1

بیاینه شورای ملی ایران روز سالمندان_Page_2

به مناسب روزجهانی سالمندان، در سراسر جهان برنامه های ویژه برای رسیدگی به امور بازنشستگان و یا سالمندان برگزار می شود. با بالا رفتن سطح امید به زندگی، پیشرفت بهداشت و کاهش بیماری، مرگ و میر و همچنین پیشرفت تکنولوژی، طول عمر انسان ها به ویژه درکشورهای پیشرفته و دمکراتیک بالارفته است.

در این کشورها، قانون پشتیبان همه شهروندان است. برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه خدمات پزشکی برای سالمندان تدبیر شده است. هیچ فرزندی حق ندارد مادر و پدر خود را فراموش کند و عدم رسیدگی به وضعیت والدین سالمند پیگرد قانونی دارد. قانون، نهادهای دولتی را موظف کرده تا همه امکانات و رفاه ممکن را در اختیار سالمندان کشور قرار دهند. خانه های سالمندان به صورت روزانه و یا شبانه روزی ، با همه امکانات پزشکی و روان درمانی در اختیار افراد سالمند می باشد.برنامه های گوناگون کنترل و تقویت حافظه، تئاترها و آتلیه های نقاشی و موسیقی و انواع و اقسام بازی های گروهی و سفرهای آموزشی و تفریحی برای سالمندان در نظر گرفته شده است. همچنین برای آن دسته از سالمندانی که در خانه های خود زندگی می کنند، خدمات بهداشتی، نظافت منزل و همراه برای خرید هفتگی بطور رایگان در اختیارشان می باشد.

متاسفانه در این زمینه نیز، جمهوری اسلامی هیچگونه تدبیر و مدیریتی را انجام نداده است. خانه های سالمندان در ایران، مکان نا امیدی و اندوهناکی است که گویی از سَرِ بیچارگی سالمندان آنجا در انتظار مرگ رها شده اند. مشکلات اقتصادی و معیشتی سبب شده است که جوان تر ها برای تهیه لقمه نانی برای فرزندانشان آنچنان درگیر باشند که دیگر انرژی برای رسیدگی به امور والدین خود نداشته باشند. دولت و برنامه های دولتی نیز تنها برمبنای چپاول سرمایه های مملکت است. نه به امور بازنشستگان رسیدگی می شود و نه خدمات رفاهی برای سالمندان در نظر گرفته شده است.

توجه شما هم میهنان گرامی را به این مهم فرا می خوانیم که امروز بیش از یک سوم جمعیت کشورمان جوان است. جوانانی که بدون آینده ای روشن به جلو پیش می روند. تراژدی آنجاست که نهادهای دولتی هیچ پیش بینی عملی برای آینده این جوانان که روزی به سالمندان کشورمان تبدیل می شوند، نکرده اند. در سه دهه آینده ایران دارای جمعیت سالمند بسیاری خواهد بود.

هوشیار باشیم که نسل آینده کشورمان در فقدان برنامه و پیش بینی اقتصادی، خدمات پزشکی، بهداشتی، فرهنگی برای جامعه سالمند آینده، با معضل و مشکلات بزرگتری روبرو خواهد شد. تنها راه برای برون رفت از همه این بحران ها امروز و آینده کشورمان این است که دست در دست هم از این نظام ضد ایرانی گذر کنیم و با برقراری یک حکومت نوین برخاسته از دل و جان ملت، ایرانمان را از نو بسازیم

شورای ملی ایران