اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه ریاست شورای ملی ایران«موسم آموزگاری و دانش اندوزی»

 دانلود به صورت پی دی اف

بیانیه ریاست شورای ملی ایران«موسم آموزگاری و دانش اندوزی»_Page_1

بیانیه ریاست شورای ملی ایران«موسم آموزگاری و دانش اندوزی»_Page_2

فرارسیدن موسم آ موزش و پرورشِ آینده سازانِ ایران بر فرهیختگان، پژوهشگران، اساتید، آموزگاران، دانش آموزان و دانشجویان شاد باد. امیدوارم که در سال پیش رو  فضای سالم و اعتماد برای آموزش و روشنگری برای دستیابی به هدف های والایتان، دانش اندوزی و پرورش فرزندان ایران ایجاد شود.

آموزگاران مهمترین نقش را در پرورش نسل آینده کشورمان  xبردوش خود دارند . آموزگار رهنمای نیکی ها و مشعل روشنگر نورانی در مسیر تاریکی نادانی و کشتی نجات انسان ها در کهکشان بی نهایت گمراهی است. در فرهنگ ایرانی، آموزگار جایگاهی والا و ارزنده،  همرده مادر و پدر در پرورش و شکل گیری منش فرزندان این آب و خاک دارد.

ایران امروز ما وام دار آموزگاران از خودگذشته ای است که استبداد جمهوری اسلامی، کرامتشان را پایمال کرده است. امنیت فرهنگی کشور، قربانی پروژه های امنیتی ساختار مافیایی حکومت شده است. آنچنان که دولت کنونی نیز به جای توجه به درخواست رسیدگی به وضعیت دشوار معیشتی و اجتماعی آموزگاران و استقلال نظام آموزشی کشور با آنها برخورد قشونی و امنیتی می کند.

شوربختانه، نظام آموزشی درگیر سیاست های مافیایی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی شده است. درونمایه کتاب های درسیِ تاریخ و فرهنگ ایران باستان و معاصر را سانسور می کنند. علوم انسانی جایگاه خود را در مدارس و دانشگاه ها از دست داده است. با انجام سیاست خصوصی سازی برای چپاول و پرکردن جیب های بی پایان خود، بخش بزرگی از دانش آموزان و دانشجویان از حق آموزش رایگان محروم شده اند. با نفوذ مستقیم حوزه علمیه در مدارس، کیفیت آموزشی به سرعت چشمگیری در حال کاهش است.

هم میهنانم،

تامین امکانات برابر در عرصه های آموزشی و بهداشتی برای هر ایرانی، «نیازمند بازسازی کلیت ساختار سیاسی و اقتصادی» است. برای دستیابی به «نظام آموزشی سالم» نیازمند بکارگیری همه نیروهای خلاق از فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان، نخبگان، و بازگشت همه مخترعان و مغزهای فرارکرده از کشورمان هستیم.

همزیستی جمهوری اسلامی و پیشرفت فرهنگ و هنر، جمع اضداد است. درچارچوب این نظام پوسیده دستیابی به شرایط سالم و عادلانه آموزش، تربیت و پرورش فرزندان این مرزوبوم غیر ممکن است و می بایست از این شرایط گذر کنیم.

اکنون بر یکایک ماست که معلم هایمان را در زندان های جمهوری اسلامی تنها نگذاریم. برای کرامت و شان جامعه فرهنگی به پاخیزیم و با حضور پررنگ خود در سیزدهم مهرماه، از فراخوان شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان در اعتراض به بازداشت های سریالی معلمان و وضعیت نامناسب آموزش و پرورش کشورمان پشتیبانی کنیم.

پاینده ایران

رضا پهلوی

ریاست شورای ملی ایران