اخرین مطالب بیانیه ها

«شادباش روز جهانی صلح»

دانلود به صورت پی دی اف

«شادباش روز جهانی صلح»

دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

بیانیه شورای ملی ایران

«شادباش روز جهانی صلح»

 فرارسیدن سی ام شهریور، روز جهانی صلح،  شروع فصل مهر و تابش خورشید دانش و دانش اندوزی بر همه ملت صلح دوست ایران شاد و خجسته باد . روز جهانی صلح فرصت مناسبتی است برای گرامی داشتن صلح، پرهیز از هرگونه خشونت لفظی و جسمی، اجتناب از هرگونه جنگ و حمله نظامی و پایان دادن به جنگ های سرد و گرم در سراسر جهان.

در شرایطی که  خانه ملت صلح دوست ایران، مورد بی مهری و بیدادگری دشمنان مهرورزی و نیک اندیشی، فرمانداران تمامیت خواه جمهوری اسلامی قرار گرفته، سایه صلح و آرامش از این خانه بزرگ رخت بر بسته است. سیاست های تنش زای رژیم، کشورمان را همواره با بحران مواجه کرده است

دولت کنونی جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی مدعی است که ملت ایران با غرب و به ویژه آمریکا خصومت و دشمنی ندارد. در حالی که نظام جمهوری اسلامی همچنان در عمل به سیاست های بحران زا و تنش زای خود ادامه می دهد. به عنوان نمونه، پول های آزاد نشده ملت ایران را وعده کمک های مالی به گروه ها و دولت های تروریستی می کند. افزون بر این، افزایش تعداد اعدام ها، دستگیری های بی حد و حساب، فضای خفقان سیاسی و اجتماعی همچنان نشانه آن است که این نظام با ملت ایران در جنگ و دشمنی است. عدم مدیریت و بی کفایتی در امور کشورداری نظامداران جمهوری اسلامی حتی محیط زیست کشورمان را به سمت نابودی برده و خطر خشکسالی، آرامش و صلح روزمره را از مردم ایران و منطقه سلب کرده است. 

شورای ملی ایران با گرامیداشت روز جهانی صلح، از همه شما هم میهنان گرامی دعوت می کند تا برای برون رفت از بحرانی که کشورمان با آن روبروست امروز را باهم به نیایش بپردازیم و با تمرکز بر اندیشه مهر و صلح، انرژی مثبت را در سراسر کشورمان گسترش دهیم. صلح یعنی دوستی و مهرورزی، یعنی احترام به خود و حقوق دیگری. بیاییم با مهرورزی به یکدیگر سایه جور و ظلم را از ایرانمان بزداییم.

برقراری صلح و آرامش در کشور مهر و دوستی ایران، تنها با گذر از نظام آپارتاید جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی مردمی، گیتی گرا و ایراندوست ممکن خواهد شد.