اخرین مطالب بیانیه ها نامه ها

نامه شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل

download PDF

مجمع عمومی گرامی سازمان ملل

به هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نزدیک می شویم. مجمعی که نقش تصمیم گیرنده و سرنوشت ساز برای میلیاردها شهروند در اقصی نقاط جهان را ایفا می کند. به همین مناسبت، تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به همه ملت های کشورهای هموند این نهاد برای دستیابی به صلح و امنیت جهانی شادباش می گوییم.

برهمگان آشکار است، که تعدادی از نمایندگان حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نماینده انتخابی ملت خود نمی باشند و مشروعیت و مقبولیت سیاسی نمایندگی ملت خود را ندارند. برهمین اساس، شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، که اینجانب افتخار ریاست آن را به عهده دارم، از شما نمایندگان گرامی کشورهای دمکراتیک که به انتخاب ملت خود و نه به انتصاب شخص و یا نهادی در این اجلاس شرکت می کنید، دعوت می کند تا از ملت هایی که برای رسیدن به دمکراسی و احترام به حقوق بشر مبارزه می کنند، در مقابل نمایندگان انتصابی حاضر در این نشست ها پشتیبانی کنید.

***********

مهم ترین موضوع روز که جامعه جهانی را درگیر خود کرده است، بحران در خاورمیانه است. در چهاردهه گذشته، بی ثباتی این منطقه با استقرار حکومت جمهوری اسلامی روز به روز تشدید شده و صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. ما هموندان شورای ملی ایران قویا براین باور هستیم که دستیابی به ثبات و صلح در منطقه و آرامش جهانی نه از مسیر جنگ و حمله نظامی به ایران و نه با اعتماد به تغییر در رفتار نظام مافیایی جمهوری اسلامی ممکن می شود. ما براین باور هستیم که بهترین و کم هزینه ترین راه برای برقراری ثبات و صلح در منطقه، گذر صلح آمیز و دمکراتیک از رژیم دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی به حکومتی دمکراتیک، پلورال و سکولار در ایران است.

شورای ملی ایران بر این باور است که توافق وین گروه ۵+۱ درارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، گامی مثبت برای جلوگیری از حمله نظامی می باشد. ولیکن، توافق انجام شده به تنهایی ابزار کافی برای برقراری ثبات و صلح و امنیت منطقه خاورمیانه نخواهد بود. چراکه نهاد و سرشت این رژیم مذهبی در تضاد با ارزش های جهان آزاد برای احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی است. تاریخ بزرگترین معلم بشریت است. تاریخ نشان داده است که حکومت های تئوکراتیک با اعمال سیاست های تنش زا، تنها به دنبال منافع خود و بقای عمر نظامشان هستند.

بر این اساس، دور از انتظار است که این توافق بتواند منجر به تغییر در رفتار رژیم کنونی ایران شود. جمهوری اسلامی با گروگان گیری ۵۲ دیپلمات آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران بنیانگذاری شد. ۴۴۴ روز آدم ربایی با پشتیبانی های مالی و نظامی از لانه های تروریستی، برای صدور اسلام سیاسی بوده است. افزون براین، توافق هسته ای در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون و کره شمالی نتوانست منجر به تغییرات مثبت در رژیم استبدادی و دیکتاتوری کره شمالی شود و در عوض کره شمالی بدون کمترین ترسی به ساخت سلاح هسته ای ادامه داد. با گذری به تاریخچه قرارداد سالت (SALT) در پی تجاوز جماهیر شوروی به افغانستان و عدم رعایت تعهدات خود، می بینیم که حکومت های توتالیتر غیرقابل اعتماد و اصلاح هستند. و براساس شواهد بالا جمهوری اسلامی از این مقوله جدا نمی باشد. رژیمی که درگیری شیعه و سنی را در منطقه برانگیخت. امروز شاهد آن هستیم که درگیری های مذهبی سبب پیدایش گروه شبه نظامی «داعش» شده است.

***********

از آنجایی که نمایندگان جمهوری اسلامی به نام ایران در این نشست برای پیشبرد منافع ولایت فقیه شرکت می کنند و از آنها بازخواستی برای نظام مرگبار نمی شود. به هرحال، از این فرصت استفاده می کنم تا گوشه ای از شرایط دردناک هم میهنانم را به شما یادآوری کنم:

قانون اساسی جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی (زنان و دگراندیشان و دگرمذاهب) را به درجه دوم و هیچم تقسیم بندی کرده است. زن در قانون اساسی شریعت جمهوری اسلامی نیمی از انسان به حساب می آید. شهروندان بهایی، نوکیشان مسیحی، سنی، زرتشتی، یهودی، یارسانی، دراویش، خداناباور، دگر باش و دگراندیش و غیر شیعیان بهای سنگینی را در چهاردهه گذشته پرداخته و می پردازند. کودکان زیر هجده سال به پای چوبه های دار برده می شوند. قطع انگشتان دست مجرمانی که برای تامین نان برای فرزندانشان مجبور به دزدی می شوند، نمونه هایی دیگر از رفتارهای مبتنی بر توحش این نظام است. اقتصاد فروپاشیده است و بیکاری بیداد می کند، چرا که آقایان حکومتی در اختلاس و چپاول سرمایه های ملت ایران گویی از یکدیگر پیشی گرفته اند. بخش بزرگی از این بودجه همچنان برای لانه های تروریستی منطقه هزینه می شود. دانشجویان و جوانان ایرانی بدون هیچ امیدی به آینده زندگی می کنند. فساد و فحشا در سراسر کشور به اوج رسیده است.

دهشتناک آنکه، پیامد بی کفایتی جمهوری اسلامی تنها محدود به مخالفت های سیاسی نمی شود بلکه در پاسداری از منابع طبیعی کشورمان، ایران، فاجعه بزرگ اکولوژی را به بار آورده است. دریاچه ها، تالاب ها، آب های زیرزمینی و همه منابع آبی رو به خشکی است. غم انگیز آنکه ایران زیبایی را که شما همگی در کتاب های جغرافیا مطالعه کردید، با خطر کم آبی و خشکسالی مواجه می باشد. شرایط دشوار کنونی زیست بوم ایران و عدم رسیدگی به آن، تهدید بزرگی برای اکوسیستم جهانی خواهد بود.

***********

شورای ملی ایران از شما نمایندگان گرامی حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل دعوت می کند تا درباره پرونده های نقض حقوق بشر در ایران (پشتیبانی از تروریسم، جنایت علیه بشریت، عدم نظارت و رسیدگی به زیست بوم ایران) سکوت نکنید. به خاطر بسپارید که جمهوری اسلامی با نمایش سناریوهای جدید، نمای خود را تغییر می دهد و دربنیاد همچنان یک نظام آپارتاید دینی می باشد.

بی گمان، تغییر یک نظام سیاسی در هرکشوری موضوعی داخلیست که باید به دست خود مردم آن کشور بدون مداخله نیروهای خارجی صورت گیرد. ولیکن پشتیبانی جهان آزاد از یک گذار صلح جویانه، دمکراتیک و گیتی گرا در ایران و پشتیبانی از کنشگران آزادی خواه ایران، در راستای صلح و امنیت جهانی خواهد بود. هم اکنون زمان آن رسیده است که نمایندگانِ ملت های آزاد، در پشتیبانی از مردم ستمدیده ایران، به انعکاس اعمال جمهوری اسلامی بپردازند. ما از شما می خواهیم که از حقوق مشروع مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خودشان به دست خودشان پشتیبانی کنید.

با احترام

ریاست شورای ملی ایران

رضا پهلوی

Letter to UN-GA-Member-VFinal_Page_1

Letter to UN-GA-Member-VFinal_Page_2 Letter to UN-GA-Member-VFinal_Page_3

Date: September 10, 2015

No: 550-LR-1291

The United Nations

East 42nd Street,

New York, NY, 10017

Re: Islamic Republic of Iran’s International Transgressions

Your Excellency,

I would like to extend my warmest congratulations on the opening of the 70th session of the UN General Assembly, an important international institution and objective decision-making body that strives to bring about and preserve global peace and security for billions of people.

It is a well-known fact that several delegates at this General Assembly will be in attendance on behalf of non-democratic governments, which lack the political legitimacy to represent their respective nations. The Iran National Council for Free Elections (IRANNC), which I have the privilege to preside, urges the honourable delegates of all democratic countries to boldly defend democratic principles and human rights.

Today, the central challenge facing the international community is the ongoing crisis in the Middle East. The establishment of the Islamic Republic nearly four decades ago has contributed to the deterioration of regional stability in this region, and has since continuously threatened global peace and security. We at the Iran National Council believe that neither war nor trusting the theocratic regime’s empty promises will achieve peace and stability in the Middle East. The most peaceful, effective path to regional peace and stability is a non-violent, democratic transition from this theocratic dictatorship to a pluralistic, secular government in Iran.

The IRANNC believes that the P5+1 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) is a positive arrangement that avoids military confrontation. However, this agreement alone is insufficient for the establishment of peace and security in the Middle East and fails to address the broader issue of the regime’s crimes against humanity and sponsorship of global terrorism. The track record and the nature of this theocratic regime are incompatible with universal values of human rights and respect for human dignity. Historically, the clerical regime has primarily focused on protecting its own survival by fomenting regional turmoil and crises.

Accordingly, it is inconceivable to assume that the JCPA will result in behavioural changes by the current regime in Iran. Recall that the inception of the Islamic Republic brought about the illegal capturing of 52 American hostages and diplomats at the Embassy in Tehran. The 444-day, government-sponsored kidnapping was followed by military and financial support for terrorist regimes and groups to expand radical Islamic extremism. Moreover, President Bill Clinton’s US-North Korean nuclear deal failed to positively engender behavioural change in North’s Korean autocratic regime and instead emboldened the regime to fearlessly pursue nuclear weapons. In addition the SALT II negotiations with the Soviet Union did not, as they were supposed to, usher in a more moderate temperament from the Soviet leadership. Rather, it gave them leverage and invigorated them to invade Afghanistan and occupy it for nearly a decade. The theocratic regime in Iran instigated the Sunni-Shia conflict in the region. Today, we witness that religious and sectarian conflicts have allowed groups such as ISIS, which were once mere paramilitary forces, to develop into full-fledged terrorist armies.

The representatives of this regime attend the General Assembly to advance the Supreme Leader’s agenda and are never called to respond for their regime’s murderous reign. However, we use this opportunity to provide you with a glimpse of the painful conditions in the lives of our compatriots. The constitution of the Islamic Republic classifies women and religious minorities as second-class citizens. Baha’is, Christians, Sunnis, Zoroastrians, Yarsanis, Dervishes, atheists and other non-Shia people have paid a heavy price in the past four decades. The Iranian economy has already collapsed and unemployment is rampant. Government officials engage in the looting of public funds, which are used to finance terrorist groups and terrorist regimes in the region. Iranian students and youth live without any hope for the future.

Furthermore, this regime’s ravage is not only limited to political dissidents but also to the Iranian ecosystem. Mismanagement has led to an oppressive drought manifested by disappearing lakes, wetlands, and waterways. Our country’s most beautiful natural landscapes have withered away under this regime. It is important to recognize that the failure to address ongoing environmental issues poses a serious threat to the global ecosystem.

The Iran National council urges the honourable delegates at the UN General Assembly to be more than ever vocal on the issues of state-sponsorship of terrorism, crimes against humanity, and lack of environmental stewardship in the Islamic Republic of Iran.

Political change of regime is indeed an internal matter that has to occur at the hand of the citizens of any given country. However, support from the free world for freedom seeking people and the empowerment of their civil society has always contributed to faster, non-violent change. The time has come for the representatives of free nations to voice their support for the oppressed people of Iran by ensuring that the Islamic Republic’s egregious record be exposed the world over. We solicit your support for our people’s legitimate right to sovereignty and self-determination.

Sincerely,

Reza Pahlavi

President Iran National Council for Free Elections