اخرین مطالب گفتگو

حضور دکتر صرام، کارشناس ارشد مهندسی هسته ای– پانزدهم شهریور نود و چهار

حضور دکتر صرام، کارشناس ارشد مهندسی هسته ای– پانزدهم شهریور نود و چهار from افق ایران on Vimeo.