اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: سالگرد ترور فریدون فرخزداد

 بیانیه شورای ملی ایران ترور فریدون فرخزاد

فریدون فرخزاد:

«يک روزی ملت ما آزاد ميشه و اين روز زياد دور نيست»

نمی توان بر هنرمندی که تصمیم می گیرد درباره مسایل سیاسی کشورش دخالتی نکند، خرده ای گرفت، ولی هر انسان آزادی کلاه از سر بر می دارد وقتی که تلاش های یک هنرمند آزاده را برای بهروزی مردم کشورش می بیند، وقتی که آن هنرمند آزاده از ترس تهدید و به دلیل وجود خطر سکوت نمی کند، تمام قد به میدان مبارزه می آید، و از هنر خود برای نشان دادن عمق فاجعه بهره می برد.

فریدون فرخزاد از این دست هنرمندان بود.

بیست و سه سال پیش، ری شهری و فلاحیان، دو تن از جنایتکاران بد نام رژیم دستور ترور فرخزاد را صادر کردند، و تروریست های رژیم جمهوری اسلامی، شکم او را دریدند، بینی و گوش او را بریدند تا جهان بداند که فریدون فرخزداد، چگونه یک تنه بنیان این رژیم جنایتکار را به لرزه انداخته بود، و سران این رژیم، تا چه حد از او وحشت داشته اند.

شورای ملی ایران یاد فریدون فرخزاد، هنر او، وطن دوستی او، و شجاعت او را گرامی می دارد.