اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

آگاهی نامه: برگزاری مجمع عمومی شورای ملی ایران- بیست و پنجم جولای ٢٠١٥، برابر با سوم امرداد ٩٤

  آگاهی نامه برگزاری مجمع عمومی_Page_1

آگاهی نامه برگزاری مجمع عمومی_Page_2

آگاهی نامه:

برگزاری مجمع عمومی شورای ملی ایران

«بیست و پنجم جولای ٢٠١٥، برابر با سوم امرداد ٩٤ »

به آگاهی می رساند که مجمع عمومی شورای ملی ایران در تاریخ فوق، با حضور هموندان شورای ملی ایران به صورت «نیمه مجازی» تشکیل شد.

در طی این نشست، هموندان کمیته های محلی لندن، تورنتو و سیدنی در محل کمیته های محلی حضور یافته، همچنین دیگر هموندان شورای ملی ایران از دیگر نقاط (از جمله داخل ایران) با استفاده از اینترنت به آنها پیوستند.

رئوس مسایل مطرح شده در جلسه، به شرح ذیل می باشد:

یک-سخنان ریاست شورای ملی ایران:

شاهزاده رضا پهلوی درباره سیاست های شورای ملی ایران در سال آتی سخنانی را ایراد نمودند.

دو- ارایه گزارش مسوولین بخش های مختلف شورای ملی ایران:

ابتدا، ریاست دوره ای شورای عالی، آقای بیدخت گزارشی از نظارت های صورت گرفته بر دفتر سیاسی ارایه نمودند، سپس مسوولین زیر، گزارشی از نهادهای تحت نظارت خود ارایه کردند:

  • آقای دکتر ایرایی: گزارشی از کمیسیون نافرمانی مدنی، تشکیل ارتش سایبری و ایجاد شبکه های داخل کشور، ارایه نمودند.
  • آقای پیرزاده، در زمینه کنش های کمیسون بین الملل، و فعالیت های شورای ملی ایران در عرصه بین الملی، دیدار از پارلمان فرانسه، امضای تفاهم نامه همکاری با مجمع ملی مقاومت کوبا، و ارتباط با دولت های اروپایی، و برنامه های آتی شورای ملی ایران در این عرصه سخنانی بیان کردند.

 

  • بانو گلستان: کمیسیون گذار، و پژوهش های صورت گرفته در کمیسیون و کارهای پیش رو گزارشی ارایه نمودند.
  • بانو دکتر عراقی: کمیسیون زیست بوم و فرهنگ، و تلاش های این کمیسیون برای زیر نظر داشتن روند نگران کننده تخریب زیست بوم در ایران، و دیگر فعالیت های فرهنگی.
  • خانم محی الدین، مسوول مرکز اداری شورای ملی ایران نیز گزارشی از فعالیت های بخش های مالی، روابط عمومی و تکنولوژی و دبیرخانه شورای ملی ایران ارایه نمودند.
  • آقای سیاوش بهمن، گزارشی از فعالیت های کمیسیون حقوق بشر، تهیه گزارش ماهیانه از نقض حقوق بشر، تشکیل پرونده برای زندانیان سیاسی و دیگر فعالیت های این کمیسیون ارایه نمودند.
  • آقای قهرمانی، مسوول کمیته محلی تورنتو از فعالیت های آن کمیته، از جمله برگزاری چندین تجمع اعتراضی، تولید برنامه های تلویزیونی، و ارتباط با دولت کانادا، گزارش خود را ارایه نمودند.
  • آقای شیلسر، مسوول کمیته محلی سیدنی نیز، ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های این کمیته، به برگزاری یازده تجمع اعتراضی در سیدنی در طی سال گذشته اشاره نمودند.
  • آقای فروزنده، مسوول کمیته محلی لندن نیز، گزارشی از برگزاری چند تجمع توسط این کمیته محلی، ارایه نمودند.

سه- رای گیری درباره چند تغییر پیشنهادی در اساسنامه شورای ملی ایران:

درباره چند اصلاح در اساسنامه شورای ملی ایران رای گیری صورت پذیرفت، پیشنهاداتی که به رای گذاشته شده بود، به شرح ذیل بوده است:

یک- تغییر بند یازدهم منشور شورای ملی ایران،

دو- تغییراتی در کمیسیون داوری،

سه- ایجاد دو کمیسیون جدید، با نام کمیسیون رایزنی و کمیسیون آموزش.

چهار- تغییراتی در پیشگفتار اساسنامه شورای ملی ایران،

پنج- لزوم ارایه برنامه زمانی مشخص از سوی دفتر سیای به شورای عالی

نتیجه این رای گیری، پس از تایید نهادهای نظارتی و ذیربط، به اطلاع همگان رسانیده خواهد شد.

پاینده ایران

دبیرخانه شورای ملی ایران