اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی در رسانه افق ایران – ماراتن مذاکرات- بیست و یکم تیر ۱۳۹۴

برنامه شورای ملی در رسانه افق ایران – ماراتن مذاکرات- بیست و یکم تیر ۱۳۹۴
———
مهمان: دکتر منصور کشفی هموند شورای ملی ایران
———
بررسی نامه ریاست محترم شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی به گروه 1+5 و مردم بزرگوارایران

-یرنامه شورای ملی در رسانه افق ایران – ماراتن مذاکرات- بیست و یکم تیر ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.