اخرین مطالب گفتگو

برنامه شوری ملی ایران در رسانه افق ایران / روز جهانی زندانیان سیاسی عقیدتی

برنامه شوری ملی ایران در رسانه افق ایران / روز جهانی زندانیان سیاسی عقیدتی
______
میهمان برنامه:
مریم موذن زاده نماینده آقای حسین کاظمینی بروجردی – زندانی سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی
_______________

برنامه شوری ملی ایران دررسانه افق ایران / روز جهانی زندانیان سیاسی عقیدتی from افق ایران on Vimeo.