اخرین مطالب اطلاعیه

برگزاری مجمع عمومی شورای ملی ایران

به اطلاع هموندان فعال شورای ملی ایران می رساند که مجمع عمومی شورای ملی ایران به صورت مجازی، در مورخه یازدهم جولای، برگزار خواهد شد.
فراخوان برگزاری مجمع، توسط  کمیته برگزاری مجمع، به هموندان فعال شورای ملی ایران ارسال گردیده است.
چنانچه به هر دلیلی، هنوز این فراخوان را دریافت نکرده اید، لطفا با دبیرخانه شورای ملی ایران تماس حاصل نمایید.
فراخوان مجمع عمومی شورای ملی ایران