اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران « لازمه پیشرفت یک جامعه، وجود آزادی بیان و اندیشه، و وجود افراد منتقد و روشنفکر است.»

دانلود به صورت پی دی اف

بیانیه شورای ملی ایران در مورد شریعتی_Page_1

بیانیه شورای ملی ایران در مورد شریعتی_Page_2

بیانیه شورای ملی ایران

« لازمه پیشرفت یک جامعه، وجود آزادی بیان و اندیشه، و وجود افراد منتقد و روشنفکر است.»

نبود «اندیشه انتقادی» و نبود بنیان لازم برای روشنگری و روشنفکری در جامعه دست به دست هم داد تا در دهه پنجاه شمسی از افرادی چون «علی شریعتی» و «مرتضی مطهری» به عنوان روشنفکر یاد گردد. 

نقش روشنفکر در جامعه اگر پر ارزش تر از پزشک و معلم نباشد، کمتر نیست! این روشنفکر است که با دیدگاه انتقادی، و با سلاح نقد خود، تمامی کجی ها را به تیغ نقد می سپرد، آنها را افشا می کند، و زمینه ساز بهبود جامعه در ابعاد مختلفش می شود.

 اگر جوامع غربی به رفاه، امنیت و توسعه پایدار دست یافته اند، به دلیل وجود قشر روشنفکر است، قشری که با اندیشه مداوم، به مانند قلب جامعه می تپد، و زمینه ساز تغییرات اساسی و مثبت در جامعه می گردد.

حال اگر روشنفکر، وظیفه خود را فراموش کند، یا اینکه شخصی بدون اینکه روشنفکر باشد، این مقام را به اشغال خود در آورد، جامعه به سمت انحراف پیش خواهد رفت.

وظیفه روشنفکر نگاه انتقادی به همه چیز و همه کس است، نه اینکه از عنوان روشنفکر سو استفاده کند، و زمینه را برای شکل گیری یکی از متحجرترین نظام های سیاسی تاریخ فراهم کند.

هنگامی که به اندیشه های متحجرانه علی شریعتی نگریسته می شود، به راحتی می توان دید که چگونه رژیم جمهوری اسلامی، حاصل افکار و عقاید او و افراد دیگری است که در «تاریک فکری» دست کمی از خمینی نداشتند، ولی طرفداران آنها با وقاحت، این اشخاص را مصلح اجتماعی یا روشنگر، لقب می داده اند.

به عنوان نمونه، به این سخنان شریعتی دقت کنید، و آنرا با مجلس خبرگان رژیم جمهوری اسلامی، تطبیق دهید:

« اما دو دوره غيبت داشته است: اول غيبت صغري (كوچك) كه در اين دوره چهار «باب» يا «نايب خاص»‌‌ـ كه اختصاصاً خودش تعيين كرده‌‌ـ واسطه ميان او و شيعيان بوده‌اند. دوم: پس از اين دوره و پس از مرگ چهار نايب خاص، دوره «غيبت صغری» (كه مدتش عمر يك نسل است) تمام شده و «غيبت كبري» (بزرگ) فرا رسيده است كه اكنون، دراين دوره هستيم. در اين دوره ديگر «باب» يعني واسطه ورود و تماس، يا «نايب خاص»‌‌ـ يعني نماينده ويژه يا كسي كه به جاي امام كار مي‌كند و با مردم تماس دارد و به دست امام منصوب شده‌‌ـ وجود ندارد و تنها راه تماس مردم، با او كه رهبر است و زنده و حاضر «نايب عام» است. اين نايب عام را كي انتخاب مي‌كند؟ برخلاف آن چهار تن كه امام آنها را شخصاً نصب كرده، اينان را مردم با كمك اهل خبره انتخاب مي‌كنند؟ چگونه انتخاب مي‌كنند»

شایان یادآوری است که مجلس خبرگان، وظیفه انتخاب  رهبر و نظارت بر کار او را بر عهده دارند، و در حقیقت، عمده مشکل امروز مردم ایران، از وجود همین مجلس خبرگان است.

 برای رسیدن به یک جامعه مترقی و مدرن، تمامی نهادهای جامعه می بایست کار خود را درست انجام دهند، همانگونه که وجود مطبوعات و رسانه های آزاد برای پیشرفت یک جامعه مهم است، وجود قشر روشنفکر و آگاه نیز اهمیت دارد.

 نمی توان از افرادی چون شریعتی انتقاد کرد، ولی چشم بر واقعیت های جامعه فرو بست، در آن دوران و سالهای قبل از انقلاب، اگر آزادی بیان و مطبوعات وجود داشت، و در بستری امن، افکار افرادی چون شریعتی یا خمینی مورد نقد و بررسی قرار می گرفت، هیچگاه طرفداران این افراد متحجر، فرصت این را نمی یافتند که از آنها به عنوان روشنفکر یاد کنند، و جامعه را به سمت قهقهرا هدایت کنند.

شورای ملی ایران بر لزوم وجود آزادی بیان و اندیشه برای بهروزی و سعادت جامعه تاکید ورزیده، و یادآور می شود که لازمه پیشرفت یک جامعه، وجود آزادی بیان و اندیشه، و حضور پر رنگ افراد منتقد و روشنفکر است.