اخرین مطالب بیانیه ها کارزار خلیج فارس

نامه شورای ملی ایران به دبیرکل سازمان ملل درباره جعل نام خلیج فارس

پیوند به فایل پی دی اف

دبیر کل گرامی سازمان ملل متحد

عالیجناب بان کی مون

همانطور که جنابعالی می دانید، نام های جغرافیایی ریشه در فرهنگ محیطی ملل از گذشته تا امروز دارند که در گذر زمان با تکامل جامعه شهروندی، شکل گیری گویش های محلی، توسعه و تنوع فرهنگی، تاریخ و تمدن هر یک از ملل شکل گرفته است. برهمین اساس، سازمان یکسان سازی نام های جغرافیایی در سال ۱۹۵۹، برای مصونیت حقوق ملت ها و تامین صلح و امنیت جهانی، از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ایجاد شد.

در همین راستا، سازمان ملل متحد در چندین نوبت در بیانیه ها، اصلاحیه ها و مصوبه های گوناگون و با انتشار نقشه های رسمی، بر رسمی بودن نام «خلیج فارس» تاکید کرده و از همه نهادهای جهانی خواسته تا از نام کامل و رسمی «خلیج فارس» استفاده کنند.

برهمگان آشکار است، به سبب سیاست های تنش زای مسئولین جمهوری اسلامی ایران، منطقه خاورمیانه دچار آشفتگی و بحران دینی و نژادی شده است. اتخاذ چنین سیاست های نادرستی از سوی این رژیم، زمینه سوءاستفاده برای بعضی از گروه های فرصت طلب در منطقه را ایجاد کرده است. اخیرا، بعضی از رسانه های گروهی از واژه دیگر و غیررسمی استفاده کرده اند. همچنین برخی از مسئولین سیاسی کشورهای غربی در نشست با مسئولین کشورهای حاشیه خلیج فارس از واژه خلیج فارس بطور کامل استفاده نشده است.

سیاست های نادرست و تنش زای جمهوری اسلامی دلیل نمی شود که کشورهای عضو سازمان ملل متحد و یا سازمان های وابسته حقوق ملی و منافع ملت ایران را نادیده بگیرند، چه آنکه خود مردم ایران قربانی این رژیم هستند. حقوق و منافع ملت ایران می بایست محترم شمرده شود و سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته می بایست این مهم را درنظر بگیرند. مناقشه بر سر نام جغرافیایی و استفاده نادرست از آن، همان تجاوز به خاک و حدود جغرافیایی رسمی یک کشور محسوب می شود.

شورای ملی ایران به همه نهادها، رسانه های گروهی، کشورهای هموند سازمان ملل متحد یادآور می شود که نام یگانه سه هزارساله «خلیج فارس» بعنوان میراث مشترک ملت ایران و جهان بشریت است. نام خلیج پارس از نام های کمیاب کهن تاریخی است که در میان همه نویسندگان و مورخین و همه گویش ها و همه حکومت ها از امپراتوری پارسی تا اسکندر مقدونی، از دولت سلف صالح اسلامی تا هلاکوخان و استعمار پرتغالی ها و انگلیس ها بر خلیج فارس، در بیش از سه هزار نقشه رسمی به همین شکل مورد استفاده قرار گرفته شده است.

شورای ملی ایران از عالیجناب بان کی مون درخواست می کند تا به همه نهادها، برای احترام به قوانین بین الملل، استفاده درست و کامل نام رسمی «خلیج فارس» را توصیه کرده و همچنین پاسداشت به حدود مرزها، هویت ملی و منافع ملت ایران را یادآور شوند، و در غیراین صورت برخورد قانونی از سوی آن نهاد که حافظ منافع ملل جهان است، انجام شود. همه کشورها، بنگاه های اقتصادی، رسانه های گروهی و کتب می بایست نام کامل «خلیج فارس» را بکار بگیرند. همچنین نام خلیج فارس در فضای سایبری بیش از شش هزار بار روزانه در حال جعل شدن است که می بایست در روند یک پروسه حقوقی و قانونی به این موضوع مهم رسیدگی شود و از جعل نام خلیج فارس در فضای سایبری جلوگیری شود.

هدف مشترک ما تامین صلح و امنیت جهانی است.

رضا پهلوی

ریاست شورای ملی ایران

His Excellency Ban Ki Moon-2 (1)_Page_1

His Excellency Ban Ki Moon-2 (1)_Page_2