اخرین مطالب اطلاعیه

تجمع کمیته محلی شورای ملی ایران در سیدنی به منظور حمایت از کارگران ایرانی

 روز کارگر سیدنی

تجمع کمیته محلی شورای ملی ایران در سیدنی به منظور حمایت از کارگران ایرانی#سیدنی #تجمع #کمیته#کارگر#iran #irantalk #irannc #Ofoghirantv#افق_ایران #شورای_ملی_ایران

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Friday, 1 May 2015