اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: گرامیداشت روز جهانی کارگر

گرامیداشت روز جهانی کارگر یازده اردیبهشت نود و چهار_Page_1 گرامیداشت روز جهانی کارگر یازده اردیبهشت نود و چهار_Page_2

گرامیداشت روز جهانی کارگر

۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کارگران و زحمت کشان

دوازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، نماد جشن کار و کارگر است. نکوداشت روز کار و کارگر به پاس خدمات و تلاش بی دریغ زحمت کشان، فرصتی باارزش است تا زحمات بی همتای آنان را ارج نهیم.

روزی نمـادین برای همبستــگی طبقـه زحمت کش جامعه جهت احقـاق حقوق و بیـان خواستـه هـای بــه حق خـود علیـه بی عدالتی های ناشی از سرکوب، نقض حقوق بنیادین زحمت کشان و سواستفاده های نظام حاکم است.

در آستانه روز جهانی کارگر، در بیشتر کشورهای دنیا گردهمایی های بزرگ کارگری که برای بیان مطالبات خود و گرامیداشت این روز باشکوه به خیابان ها می آیند، شاهد افزایش موج بازداشت، اخراج، خشونت و برخورد با کنشگران کارگری و سندیکاها در ایران هستیم.

کارگر، نیروی محرکه چرخه اقتصادی است. اندیشه خلاق و نبوغ سرشار، استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد، بی تردید، رمز پیشرفت و توسعه پایدار یک کشور و پاسداشت یک تمدن در بلندای تاریخ ایران بزرگ است.

درحالی که ایرانمان، به سبب سیاست های اقتصادی ویرانگر، اختلاس های کلان و سواستفاده از ثروت های ملی مردم ایران، به سرعت نجومی به سوی سقوط بازار کسب و کار رفته است. میلیون ها زحمت کش و حقوق بگیر در گذران زندگی روزمره خود و تامین معاش خانواده درگیر و درمانده هستند.

اعتراض میلیون ها معلم ایرانی را شنیدیم که برای تامین نیازهای اولیه خود و خانواده در مضیقه هستند. هزاران معلم در ایران تجمع سکوت برگزار کردند و خواستار افزاریش دستمزدها، بهبود وضعیت معیشتی، رفع تبعیض حقوقی و آزادی معلمان زندانی شدند. در پاسخ، کنشگران مدنی، همچون علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایرانی بازدداشت شد.

کنشگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تنها به سبب پخش شیرینی و گل برای گرامیداشت روز کارگر بازداشت شدند. کارگر داروپخش برای وام «نه» شنید، «خودکشی » می کند. پدری در شرمندگی امرار روزمره زندگی خانواده، خود و فرزندانش را با سم مسموم می کند. دو دستفروش در ماه گذشته خودسوزی کردند. افزون بر این به سبب عدم امکانات ایمنی، جانی کارگران، صدها کارگر، در محل کار مجروح و مسموم می شوند که منجر به از دست دادن سلامتی و گاه جان باختن آنان می شود. تجمع کارگران، در اعتراض به پایین بودن میزان افزایش مطالبات مزدی خود سرکوب و کنشگران سندیکایی بازدداشت می شوند. کارگران زیادی در پی تعطیلی کارخانه های گوناگون، بلاتکلیف مانده اند. عدم امنیت قراردادکاری تا زمان بازنشستگی، آرامش را از قشر زحمت کشان کشورمان سلب کرده است. و موج نارضایتی بازنشستگان از نرخ مستمری به اوج رسیده است.

شوربختانه، مافیای غارتگر جمهوری اسلامی با بی کفایتی در اداره امور کشوری سبب رشد تصاعدی تورم و بیکاری، کاهش و حذف دستمزدها، حقوق معوقه، حذف و تغییر قوانین کار، عدم امنیت شغلی، نقض حقوق کار، بهره کشی از نیروی کار کودکان، عدم امکانات ایمنی در محیط کار و گرانی های کمرشکن در طی سی و شش سال گذشته، زحمتکشان ایرانی را در منجلاب فقر و فلاکت فرو برده است.

به باور شورای ملی ایران، کشورما دارای تنوع اقلیمی و سرمایه های باارزش انسانی و طبیعی است. ما می توانیم در همه زمینه های اقتصادی، بازرگانی، انرژی، پزشکی، تکنولوژی، صنعت کشاورزی، گردشگری و … توسعه و بدون شک « توسعه پایدار» بدست آوریم.

شورای ملی ایران، یقین دارد که تنها از راه مبارزه با نابرابری ها میان مناطق و اقشار گوناگون کشور است که می توانیم به برقراری عدالت اجتماعی در سایه پیشرفت اقتصادی و بازار آزاد و سالم دست یابیم. درآمدهای ملی کشور از جمله نفت و گاز می بایست در خدمت تامین عدالت اجتماعی در بیاید و نه بلای خانمانسوز ملل خاورمیانه باشد.

شوربختانه پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، در سایه دولت های سازندگی، اصلاحات، اصولگرا، اعتدالگرایان جمهوری اسلامی نزدیک به چهاردهه، تجربه کردیم که «اقتصاد ناپایدار و آمیخته با فساد» تنها الگویی است که نظام جمهوری اسلامی توانسته به دنیا ارایه دهد. با اینکه معلم ها، پرستارها، کارگرها و همه اقشار زحمتکش کشورمان در سنگر کار و تولید، با استقامت و عشق به وطن برای پاسداری از شکوه تاریخی ایران، نقشی ارزنده ایفا می کنند. امروز برهمگان آشکار است که همزیستی جمهوری اسلامی و پیشرفت اقتصادی، جمع اضداد است.

شورای ملی ایران، ضمن قدردانی از کارگران متعهد و پرتلاش کشورمان، که به رغم مشکلات کمرشکن همچنان در سنگر کار و تلاش ایستاده اند، این روز فرخنده را به یکایک آنان شادباش می گوید. باشد که با برگزاری اعتصابات ملی، کشورمان را از زندان جمهوری اسلامی آزاد کنیم. ما ملت ایران می توانیم دست در دست هم با برقراری یک سامانه پارلمانی منتخب ملت ایران به «فضای اعتماد»، «اقتصاد پویا»، «عدالت اجتماعی برای همه ایرانیان» دست یابیم.

رفاه، امنیت و برابری برای هرایرانی

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

 

 

 

 

 

گرامیداشت روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ کارگران و زحمت کشانيازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، نم…

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Thursday, 30 April 2015