اخرین مطالب گفتگو

حضور دکتر عراقی، هموند دفتر سیاسی در برنامه زمان انتخاب

زمان انتخاب- برنامه هفدهم-آنان که بر سفره هفت سین امسال ننشستند
مهمان این برنامه، دکتر رویا عراقی نماینده آیت الله بروجردی

زمان انتخاب- برنامه هفدهم-آنان که بر سفره هفت سین امسال ننشستند from افق ایران on Vimeo.

زمان انتخاب- برنامه هفدهم-آنان که بر سفره هفت سین امسال ننشستندمهمان این برنامه، دکتر رویا عراقی نماینده آیت الله بروجردی

Posted by ‎افق ایران Ofoghirantv‎ on Saturday, 28 March 2015