اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم
در بند ششم منشور شورای ملی جدایی دین ازحکومت آزادی همه ادیان و باورها آمده است
دراین برنامه نگاهی داریم به منشور شماره شش شورای ملی و لزوم جدایی دین از حکوت
کارشناس برنامه : بهشاد هستی بخش کارشناس علوم سیاسی و هموند شورای ملی ایران

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم from افق ایران on Vimeo.