گفتگو

برنامه زمان انتخاب، با حضور نازیلا گلستان / رویکرد به زنان در آینده ایران

مهمان : نازیلا گلستان- عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران/
جنبش زنان/
۸ مارس/
روز جهانی زن/
مزاحمت خیابانی/
مرد سالاری/
عرف اجتماعی/

زمان انتخاب، برنامه چهاردهم، رویکرد به زنان در آینده ایران from افق ایران on Vimeo.