بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: «کاشت یک درخت، کاشت نهال امید، و تلاش برای فردایی بهتر است.»

روز درختکاری شماره بیانیه  ۹٨−١١−۳٦٨

زیست بوم هر کشوری، دارایی ملی و ملک تک تک شهروندان امروز و فردا است. داشته ای با ارزش که هر نسلی موظف است با نهایت دقت از آن نگه داری کند، و تلاش کند بدون وارد کردن آسیبی به زیست بوم کشور، آن را به نسل های آینده واگذار کند. 

در حالی که بحران هوای آلوده، شهرهای بزرگ کشور ما را تهدید می کند، و سلامت شهروندان را با خطر روبرو ساخته است، شاهد آن هستیم که در همان شهرهای آلوده، به جای تلاش برای ایجاد فضای سبز به عنوان ساده ترین راه حل مبارزه با آلودگی هوا، همان فضای سبز موجود را نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی شخصی، نابود می کنند. 

شوربختانه در این سی و پنج ساله، شاهد این هستیم که به دلیل مدیریت بسیار فاسد و نالایقی که بر رژیم جمهوری اسلامی حاکم است، زیست بوم ایران در معرض خطر قرار گرفته است، و به عنوان نمونه، شاهد تخریب سازمان یافته جنگل های کشورمان هستیم. 

خوشبختانه با اینکه رژیم جمهوری اسلامی، تخریب زیست بوم ایران را مساله ای ساده می انگارد و تلاشی برای جلوگیری از وقوع این فاجعه ها نمی کند، مردم ایران آگاهانه پا به میدان گذاشته اند، و از روستاها تا شهرهای بزرگ، تلاشی جمعی برای پاسداری از زیست بوم ایران، شروع کرده اند. 

شورای ملی ایران، افزون بر شادباش این روز فرخنده، اهتمام هموطنانی که برای بهبود زیست بوم ایران چنین تلاش می کنند را ستایش می کند، و یادآور می شود که کاشت درخت، نگین سرسبز و هدیه گرانبهایی برای نسل های آینده ایران است.