گزارش حقوق بشر در ایران

ارسال گزارش نقض حقوق بشر در ایران توسط شورای ملی ایران به سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر

دانلود نامه به صورت پی دی اف

گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر تهیه شده توسط شورای ملی ایران، به سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر.

————

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران،

جناب آقای دکتر احمد شهید،

مایل هستیم تا نهایت سپاسگزاری خود را به دلیل تلاش ها و پایبندی شما به تهیه گزارش های دوره ای درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی، به آگاهی شما برسانیم.

ما از تلاش های خستگی ناپذیر جامعه بین الملل به منظور اعتلای حقوق بشر به عنوان یک دستاورد جهانی قدردانی می کنیم، چه آنکه تلاش های بسیاری برای پایان دادن به دستگیری های خودسرانه، تبعیض های دینی و جنسی، شکنجه، تجاوز و اعدام در ملا عام و دیگرجنایت هایی که علیه بشریت در ایران صورت می گیرد، انجام شده است.

همه ما، به صورت مشترک به تقبیح و نکوهش نقض حقوق بشر در ایران اقدام می کنیم. و به مانند شما، اعتقاد و احترام ویژه برای اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل داریم، از این رو نسبت به تاسیس کمیسیون حقوق بشر در شورای ملی ایران اقدام کرده ایم، تا برای از بین بردن مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، احترام به حقوق بنیادین انسانی و آزادی برای همه ایرانیان، تلاش نماییم.

گزارش های ماهیانه نقض حقوق بشر در ماه دسامبر و ژانویه این کمیسیون، ضمیمه این نامه است. این گزارش به همراه لیست ها و اطلاعات مربوطه، به شما کمک می کند تا دیدگاه مشخصی درباره نقض حقوق بشر در ایران داشته باشید، این گزارش شامل لیستی از مشخصات آخرین زندانیان سیاسی و آخرین اعدامیه است ،که به دلیل نقض آزادی بیان و اندیشه، در حال حاضر در زندان به سر می برند.

ما صمیمانه امیداوریم که این گزارش حقوق بشر، به جامعه جهانی کمک کند تا به موضوعات نقض حقوق بشر، و شرایط وخیم آن در این ایران بپردازند.

ما پیشگامی و تلاش های شما برای هدف مشترکمان، که همانا اعتلای حقوق بشر و برابری همه انسان هاست، را ستایش می کنیم.

دبیرخانه شورای ملی ایران

[rev_slider 540-LR-1806]