بیانیه ها

درگذشت هنرمند بزرگ آندرانیک آساطوریان

شماره بیانیه  ۳١−۹١٨  ver 2
شورای ملی ایران، درگذشت هنرمند بزرگ آندرانیک آساطوریان را به بستگان، دوستان و خانواده ایران فرهنگی بزرگ تسلیت می گوید. آندرانیک آساطوریان، در شکوفایی هنر موسیقی، نقشی ارزنده ایفا کرد و همواره از او به نیکی یاد خواهد شد.

رشد هنرمندان و آثار هنری ساخته شده در دهه چهل و پنجاه شمسی، خصوصا در عرصه موسیقی، نشان می دهد که فرهنگ و هنر ایرانی در صورت وجود آزادی، تا چه حد امکان شکوفایی دارد.

رخدادهای سی و شش سال اخیر در کشورمان باعث شد تا هنر به محاق برود،  و در حالی که «دهان هنرمندان را می بویدیند» تا مبادا از عشق یا آزادی، یا حتی علاقه به کشورشان صحبتی کنند، هنرمندان ما ناچار شدند تا درد و غم آوارگی را بپذیرند.

یکی از این هنرمندان، آندرانیک آساطوریان بود، آهنگساز بزرگ ایرانی ک#ه برای تحصیل در آمریکا به سر می برد، و با وقوع انقلاب، ناچار شد در همان کشور به زندگی خود ادامه دهد.

در هر جامعه دمکراتیکی، از هنرمندان، خصوصا کسانی که عمری برای شکوفایی فرهنگ یک جامعه زحمت می کشند، قدردانی ویژه می شود و تلاش می شود به پاس خدمات، یک زندگی مرفه برای آنها ایجاد شود، ولی افسوس که در سایه رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، به هنرمند به چشم «مجرم» نگریسته می شود.

پاینده ایران بزرگ

شورای ملی ایران