بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: محکومیت حملات تروریستی و ابراز همدردی با مردم مصر

بیانیه شورای ملی ایران ابراز همدردی با مردم مصر شماره بیانیه ١٦−۹١٨

شورای ملی ایران، ضمن ابراز همدردی صمیمانه خود برای کشتار شهروندان مسیحیان مصری توسط تروریست های اسلامی، این جنایت غیرانسانی را به شدت محکوم می کند.

از زمان رویداد فاجعه بار انقلاب اسلامی و استقرار ولایت فقیه در ایران، مردم خاورمیانه و سراسر جهان، شاهد تنش، بحران و جنگ گروه ها، سازمان ها و دولت های تروریستی که دارای باورهای مشترک داعش سنی و حزب الله شیعی هستند، بوده اند.

چنین عملیات تروریستی و وحشیانه اخیر در مصر، که انسان های بی گناه را هدف قرار داد، نمونه دیگری از بی اخلاقی، بی تمدنی و رادیکالیسم مذهبی می باشد، که تلاش در حذف و سرکوب دگرباورها و دگر اندیشان دارد.

مردم آزادیخواه مصر بدانند که شورای ملی ایران، با هدف محوری برقراری صلح و دمکراسی گیتی گرا براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از طریق انتخابات آزاد در ایران، همه تلاش خود را در مقابل نظام استبدادی جمهوری اسلامی که سرمنشاء تنش و تروریسم در منطقه می باشد، بکار خواهد بست، تا آرامش و صلح در خاورمیانه برقرار گردد.

که مهر برخاورمیانه سایه برافکند

شورای ملی ایران