نامه ها

نامه ابراز همدردی شورای ملی ایران به رییس جمهور فرانسه

President de la France

۱۷/۱۰/۱۳۹۳، پاریس
۵۴۰-LN-1203

جناب فرانسوا اولاند،
رییس جمهور گرامی فرانسه،

در پی حادثه دلخراش کشتار وحشیانه کارکنان مجله چارلی هبدو، ضمن ابراز تسلیت، مراتب همدردی خود را به ملت بزرگ فرانسه ابراز نموده و اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیرانسانی اعلام می کنیم.

این رخداد شنیع که همه ما را آزرده است، فراتر از هر جناح سیاسی که باشیم، به ما یادآور می شود، تا چه اندازه آزادی بیان، مقدس ترین آزادی هاست که خود بنیان و اساس دیگر ارزش های آزادی است و ضامن صلح و اراده ملت ها است.

هیچ مسلمانی، نمی بایست قاضی و جایگزین پروردگار بر زمین باشد. به ویژه که شهروندان مسلمان فرانسوی، فرصت مغتنمی را دارند تا در کشوری با چارچوب حکومت قانون، جایی که دارای سیستم قضایی و دادگستری آزاد و مستقل است، زندگی کنند.

قدمت آزادی بیان، نقد و فکاهی به فرانسه و تاریخ این کشور وابسته می باشد، که نمونه اش بدین شکل، در دیگر کشورهای جهان به چشم نمی خورد. در واقع، تروریست ها قلب و روح آزاد ملت شریف فرانسه را هدف گرفته اند. و ما، ملت ایران، به خوبی می دانیم که فرانسه هرگز تضعیف نخواهد شد و همواره چهره یکپارچه یک ملت آزاد و سکولار را در مقابل اندیشه های تاریک و متحجر خواهد داشت.

این تراژدی بزرگ، می بایست همگی ما را در راستای سیاست پشتیبانی از دمکراسی خواهان و آزادی خواهان خاورمیانه که خود اولین قربانیان رادیکالیسم هستند، قرار دهد. تنها تغییرات بنیادین در این منطقه است که شرایط مقابله و حذف نیروهای تندرو جهادیست و تامین صلح جهانی را فراهم خواهد کرد. این فاجعه غم انگیز بار دیگر نشان داد تا چه اندازه سرنوشت ما به هم گره خورده است.

به مناسبت عزای ملی در کشور فرانسه، این رخداد غم انگیز را به بستگان روزنامه نگاران مجله چارلی هبدو و افسران پلیس که حافظ امنیت آنها بودند را تسلیت می گویم.

راهی جز آزاد بودن نداریم.

رضا پهلوی
ریاست شورای ملی ایران

Paris, le 7 Janvier 2015

Ref:  ۵۴۰-LN-1203

Monsieur François Hollande, Président de la République Française,

C’est avec un sentiment de profonde solidarité, mais aussi de révolte, que j’adresse aux Françaises et Français mes plus sincères condoléances, après la tuerie barbare qui a visé la rédaction de Charlie Hebdo.

Cet acte odieux, qui nous bouleverse tous par delà de nos couleurs politiques, nous rappelle combien la liberté d’expression est notre liberté la plus sacrée, celle-là même qui fonde toutes les autres et qui assure la paix et le libre arbitre des peuples.

Aucun musulman ne doit se substituer à la justice divine. Particulièrement les musulmans de France qui ont ce privilège rare de vivre dans un Etat de droit où il est possible de saisir une justice libre et indépendante.

La liberté d’expression, la critique et la satire sont liées à la France et à son histoire, comme à aucun autre pays dans le monde. C’est l’esprit et le cœur même de la France que ces terroristes ont tenté d’atteindre. Mais nous savons, nous Iraniens, que la France ne faiblira jamais et qu’elle opposera toujours un visage uni et laïc contre l’obscurantisme.

Ce drame doit nous engager dans une politique volontariste de soutien aux démocrates des pays du Moyen-Orient, premières victimes du radicalisme religieux. Seuls des changements significatifs dans cette région permettront l’élimination à la source des réseaux djihadistes et contribueront à assurer la sécurité de tous partout dans le monde. Cet acte, montre une fois encore à quel point nos destins sont liés.

En ce jour de deuil national, j’adresse mes plus sincères condoléances aux familles des journalistes de Charlie Hebdo et des policiers qui assuraient leur sécurité.

Nous n’avons pas d’autres choix que d’être libre.

Reza Pahlavi

Président du Conseil National Iranien