بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در رابطه با گروگانگیری در سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸

در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، گروهی «گروگانگیر» به سفارت آمریکا در ایران حمله کردند، و کارمندان سفارت خانه را به گروگان گرفتند.

این رفتار بی شرمانه و زننده، با حمایت سران رژیم اسلامی و در راس آنها، آیت الله خمینی روبرو شد. برای درک ابعاد این جنایت، توجه به نکات ذیل ضروری است:

یک- سفارت یک کشور، جزوی از خاک آن کشور محسوب می شود و هیچ نیروی نظامی و یا غیر نظامی، حق حمله به آن را ندارد. در حقیقت، یک کشور خارجی با اعتماد به اعتبار رژیم حاکم بر کشور میزبان، دیپلمات های خود را به آن کشور گسیل می کند.

دو- سفارت خانه یک کشور، فاقد نیروی نظامی برای دفاع از خود است، لذا تسخیر یک سفارت خانه، پیروی محسوب نمی شود و تنها نشان می دهد که رژیم میزبان، به ساده ترین اصول اخلاقی، انسانی و دیپلماتیک، پایبند نیست!

سه- رژیم جمهوری اسلامی که همیشه ادامه حیات خود را در ایجاد بحران دیده است، با حمله به سفارت آمریکا، اولین بحران بین المللی خود را ایجاد نمود.

چهار-حمله به سفارت آمریکا، اقدام شرم آوری بود که هزینه های هنگفتی را برای مردم ایران به همراه داشته است، از مصادره اموال ایران در آمریکا گرفته، تا وخیم شدن رابطه ایران و آمریکا، یا ضربه به اعتبار ایرانیان در سرتاسر دنیا.

پنج- حضور گروگانگیرانی چون معصومه ابتکار در کابیته رژیم جمهوری اسلامی، خود نشانگر این است که این رژیم، در ماهیت و رفتار خود، هیچ تغییری ایجاد نکرده است.

شش-  حمله چند سال پیش به سفارت بریتانیا در ایران، و یا  برگزاری مراسم جشن در سالگرد حمله به سفارت آمریکا ، خود بیانگر این واقغیت است که رژیم جمهوری اسلامی همچنان  برای منافع مردم ایران هیچ ارزشی قایل نیست، و در صورت لزوم، به اعمال مشابه دست خواهد زد.

شورای ملی ایران، ضمن محکوم نمودن برگزاری مراسم بزرگداشت برای این گروگانگیری شرم آور، بر این باور است که افراد گروگانگیر، می باید در دادگاه صالحه، به دلیل آدم ربایی و ضربه به منافع ملی، محاکمه شوند

بیانیه شورای ملی ایران بحران گروگانگیری