Uncategorized اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

امضای تفاهم نامه بین شورای ملی ایران و مجمع مقاومت کوبا.

به آگاهی می رساند که شورای ملی ایران، یک کارزار بین المللی به هدف ایجاد اتحاد بین اپوزسیون های آزادی خواه کشورهایی که از رژیم دیکتاتوری رنج می برند، آغاز نموده است.
در این راستا، و در اولین گام، امروز در شهر میامی، تفاهم نامه ای بین شورای ملی ایران و مجمع مقاومت کوبا، به امضای ریاست شورای ملی ایران و نماینده مجمع مقاومت کوبا رسیده است.
________________
ترجمه: 
————
تفاهم نامه همکاری بین مجمع مقاومت کوبا، و شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
————
از آنجایی که حقوق بشر، دستاوردی جهان شمول است، و تمامی انسان ها را بدون توجه به نژاد، ملیت، عقیده و دین آنها در بر می گیرد…
————
از انجایی که رژیم های دیکتاتوری در ایران و کوبا، به منظور باقی ماندن در قدرت، به سرکوب مردم ایران و کوبا اقدام می کنند….
————
از آنجایی که آزادی خواهان شجاع در داخل ایران و کوبا تمامی تلاش خود را بسته اند تا در کشور خود تغییر ایجاد کنند…
————
و از آنجایی که رژیم های دیکتاتوری ایران و کوبا، با یکدیگر همکاری می کنند تا در قدرت بمانند و مردم خود را منکوب کنند..
————
از آنجایی که مجمع مقاومت کوبا و شورای ملی ایران، دمکراسی خواهان تبعیدی را گردهم آورده اند، تا از مقاومت داخل کشور حمایت کنند، و جامعه جهانی را برای حمایت از آینده ای بهتر در ایران و کوبا، گردهم آورند…
————
مجمع مقاومت کوبا، و شورای ملی ایران توافق کرده اند تا:
————
برای شناسایی تمامی زمینه های فعالیت مشترک تلاش کنند، تا بدینوسیله بتوانند به صورت یکجا از تلاش های آزادی خواهانه در ایران و کوبا، حمایت کنند.
————
شاهزاده رضا پهلوی
ریاست شورای ملی ایران
————
هراشیو گراسیا
مجمع مقاومت کوبا

20140918140620498