Uncategorized اخرین مطالب اطلاعیه

بازدید از مرکز یادمان زندانیان سیاسی کوبا


به آگاهی می رساند ریاست شورای ملی ایران و تنی چند از هموندان دفتر سیاسی شورای ملی ایران، روز پنج شنبه ساعت دو بعد از ظهر، از مرکز یادمان زندانیان سیاسی کوبا در شهر میامی، بازدید خواهند کرد. 
———————–
مرکز یادمان زندانیان سیاسی کوبا مکانی برای ثبت و یادآوری تاریخچه مبارزات مردم کوبا، زندانیان سیاسی این کشور، و کسانی است که در راه مبارزه با رژیم کاسترو، جان خود را از دست داده اند. 
اخبار تکمیلی متعاقبا به آگاهی خواهد رسید.