اطلاعیه

مصاحبه مطبوعاتی در میامی


به آگاهی می رساند که ریاست شورای ملی ایران و چند تن از هموندان دفتر سیاسی، امروز یک کنفرانس مطبوعاتی در دانشگاه میامی خواهند داشت.
———
زمان: یازده صبح به وقت محلی.