گزارش حقوق بشر در ایران نامه ها

نامه شورای ملی ایران به نخست وزیر ترکیه

شماره: ۳۹-۲۰۱۴

تاریخ: ۱۴آگوست ۲۰۱۴

جناب آقای رجب طیب اردوغان

نخست وزیر جمهوری ترکیه

نشانی:

Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina

P.K. 06573 Kızılay

Ankara,

Turkey

موضوع: قتل احتمالی سید جمال حسینی، کنشگر ایرانی حقوق بشر و حقوق پناهندگان

 

جناب نخست وزیر اردوغان

از سوی شورای ملی ایران مایلم گرمترین شادباش‌های خود را به مناسبت انتخاب شما به ریاست جمهوری ترکیه ابلاغ نمایم.

نتایج این انتخابات بازتابی از آرزوهای مردم ترکیه در راستای دموکراسی است. ایرانیان در سراسر جهان نیز آرزوهای مشابهی دارند. آنها خواستار دستیابی به یک دموکراسی سکولار در کشور خود هستند. از این رو ما آینده روشنی را در افق همکاری میان دو ملت همسایه می بینیم.

من با این نامه قصد دارم توجه شما را به احتمال ترور سید جمال حسینی یکی از بنیانگذاران خبرگزاری کنشگران حقوق بشر (هرانا) در نوشیر ترکیه جلب کنم. بنا به آخرین گزارش‌های رسیده از هرانا، جسد بیجان آقای حسینی،‌ پناهجوی ساکن ترکیه در روز چهارم اوت ۲۰۱۴ در آپارتمان خود در حالی که قطرات خون در محل به چشم می خورد کشف شد. وضعیت این مرگ مشکوک می نماید و  شواهد اولیه نشان از احتمال یک ترور سیاسی دارد.

بخشی از این شواهد دال بر این دارد که آقای حسینی در جریان پیگیری درخواست پناهندگی خود در دفتر سازمان ملل در ترکیه بارها توسط ماموران امنیتی رژ‌یم ایران مورد تهدید قرار گرفته بود.

در طول سه دهه گذشته دیکتاتوری دینی در ایران فعالانه در ترورهای سیاسی کنشگران حقوق بشری در خارج از ایران دست داشته و نگرانی ها و ترس هایی را در میان پناهجویان ایرانی در ترکیه برانگیخته است. چنین می نماید که جمهوری اسلامی فعالیت های تروریستی خود را از سر گرفته است.

شورای ملی ایران عمیقا نگران مسایل مشکوک و مرتبط با مرگ آقای حسینی است.

ما خواهان یک بررسی همه جانبه و دقیق درباره مرگ آقای حسینی فارغ از جوانب سیاسی امر هستیم.

از صمیم دل آرزومندیم که کنشگران حقوق بشری و دیگر کنشگران در تبعید،  بتوانند آزادانه و بدون هراس از تهدیدها، به  فعالیت های خود برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر ادامه دهند؛ و پناه جویان و پناهنده ها، بتوانند در کشورهای میزبان در نهایت صلح و آرامش، زندگی تازه ای را آغاز کنند.

از شما برای توجه وِیژه به این مهم سپاسگزارم، و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این راه اعلام می نمایم.

با احترام

 

رضا پهلوی

رییس شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

رونوشت: به آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد

1

2